Fra nyttår ble det forbudt å fyre med fossil olje. Både før og etter at forbudet kom, har det vært forviklinger.
Fra nyttår ble det forbudt å fyre med fossil olje. Både før og etter at forbudet kom, har det vært forviklinger.

Fullt kaos om oljefyr-dispensasjoner

Oljefyrene er forbudt, men de er slett ikke borte. Mange kommuner er slepphendte med dispensasjonene fra fossiloljeforbudet. Norsk Varmeteknisk Forening ber om likebehandling, men får det ikke.

Published

– Vi mener at Kommune-Norge skal gi dispensasjon eller avslå dispensasjon likt. Det skjer ikke, sier Geir Jansen.

Får ikke like regler

Sjefen i Norsk Varmeteknisk Forening (NVF) har bedt Miljødirektoratet om hjelp for å få like regler fra kommune til kommune. Det får han ikke.

KRITISERER: Geir Jansen reagerer på at det ikke er klart hvem i kommunene som har ansvaret for å følge opp fyringsoljeforbudet, mer enn et halvt år etter at det ble innført.
KRITISERER: Geir Jansen reagerer på at det ikke er klart hvem i kommunene som har ansvaret for å følge opp fyringsoljeforbudet, mer enn et halvt år etter at det ble innført.

Fra nyttår ble det forbudt å fyre med fossil olje. Både før og etter at forbudet kom, har det vært forviklinger.

Nå viser det seg at det er store forskjeller fra kommune til kommune. Kommunene kan gi dispensasjon fra forbudet hvis det er «særlige grunner» til det. Det tolker kommunene helt forskjellig, viser erfaringene som NVF-medlemmene har meldt om.

– Inkompetente mennesker

Noen får dispensasjon etter å ha meldt fra at «jeg har tusen liter igjen på tanken, kan jeg få dispensasjon til å bruke det?».

– Nei, du kan ikke det – det er forbudt! sier Geir Jansen.

Han peker på at det har vært kjent i flere år at forbudet ville komme, og at alle har hatt lang tid på seg til å forberede seg.

Noen får til og med dispensasjon når de forteller at «jeg har bestilt olje allerede – kan jeg fylle opp tanken med det som jeg har bestilt?».

– Grunnlaget for disse dispensasjonene er uvitenhet. Noen steder sitter det inkompetente mennesker i kommunene. Andre kommuner har ansatt folk til å følge opp. De er veldig oppegående og flinke, sier Jansen.

«Særlige grunner»

NVF ønsker seg et strengt regime, men først og fremst likhet for alle. Det får de ikke. «Kravet for å kunne gi unntak er at det må foreligge "særlige grunner". (…) Det er kommunen som skal vurdere om kravet til særlige grunner er oppfylt», skriver Miljødirektoratet. NVF har spurt direktoratet om ulik praksis, men direktoratet vil hverken forklare eller tolke.

«Ettersom unntakshjemmelen er ment som en sikkerhetsventil for uforutsette tilfeller, er det ikke mulig å gi en uttømmende liste over hvilke tilfeller som kan gi grunnlag for unntak», skriver Miljødirektoratet.

Direktoratet viser til den to år gamle veilederen sin om forbudet. Der står det følgende om hva som skal til for at kommunen skal gi unntak: «Det kan dreie seg om situasjoner der forbudet får utilsiktede konsekvenser, medfører uforholdsmessig høye kostnader og/eller viser seg å være teknisk umulig eller svært utfordrende å overholde.»

Sprik om ansvar

Norsk Varmeteknisk Forening har også spurt om hvem i kommunene som skal være kontrollinstans for å håndheve fyringsoljeforbudet. Det kan ikke Miljødirektoratet svare på: Det er også opp til hver enkelt kommune.

– Vi setter veldig pris på overgangen fra fossil olje til biofyring, men dette skulle vært på plass lenge før forbudet ble innført, sier Geir Jansen.

Powered by Labrador CMS