TRØNDERSK VVS-DAG

Fagdag for fremtiden

La oss sammen utforske hva som kan bli premissene for VVS fremover.

Vi teller ned dager til Trøndersk VVS-dag 4. november. Denne dagen skal vi fordype oss gjenbruk, ombruk, klimagassutslipp og sirkulær økonomi – og hva dette betyr for VVS-bransjen.

I anledning dagen har vi stilt et par spørsmål til en travel lokallagsleder i NemiTek Trøndelag, Frode Holthe.

Frode Holthe , Rambøll
Frode Holthe , Rambøll

Hvorfor er det viktig å sette søkelys på gjenbruk, ombruk, klimagassutslipp og sirkulær økonomi i VVS-bransjen?

- Verdens naturressurser er under økt press. Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene til også VVS-tekniske anlegg brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser. Klimagassutslipp relatert til materialer er den største posten i klimagassregnskapet for nye bygg, og sammen må vi finne nye kreative løsninger for å bidra til å lette presset.

Hvordan kan du omsette denne informasjonen til å utvikle deg som fagperson?

- Kunnskap om ombrukspotensiale i VVS bransjen vil være viktig for alle aktører i bransjen fremover, og som rådgiver kan vi tidlig være med på å påvirke i prosjektene. Omstilling til sirkulær økonomi kommer til å innebære endringer i design, produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster. Her kan det være behov for nye strukturer og roller i bransjen, veien blir til mens vi går.

Du vil møte Frode på fagdagen, da han kommer til å introdusere de ulike foredragsholderne i programmet.

Trykk her for å lese hele fagprogrammet.

Dette en dag spekket med fersk kunnskap fra bransjen knyttet til at vi nå står overfor ekstraordinære utfordringer. Så la oss sammen utforske hva som kan bli premissene for VVS fremover! Vi håper vi ser deg der!

Powered by Labrador CMS