SCOP 5: Strøm og varme fra solen gjør bergvarmepumpene mye mer effektive – så effektive at Skanska bygger nullenergihus fordi det lønner seg, ikke fordi prosjektet kommer inn under en eller annen støtteordning.
SCOP 5: Strøm og varme fra solen gjør bergvarmepumpene mye mer effektive – så effektive at Skanska bygger nullenergihus fordi det lønner seg, ikke fordi prosjektet kommer inn under en eller annen støtteordning.

Bygger nullenergihus uten støtte

Nå blir nullenergihus helt vanlig, god butikk. Skanska bygger det første nullenergiprosjektet på kommersielle vilkår, uten støtte.

Published Last updated

– Første trinn mot null- eller plusshus er å produsere varme og varmtvann med svært høy årsvarmefaktor, sier forretningsutvikler Anders Wester i Skanska Hyresbostäder.

Skanska bygger ut Norra Vitsippan, med sju bygninger, rett vest for Stockholm. Her skal kombinasjonen av solfangere og bergvarme kutte energibehovet med 80 prosent. Sammen med solceller blir resultatet et netto nullenergiprosjekt.

Ti års nedbetaling

Varmen kommer fra hybridvarmepumpen Hyss. Bak den står Free Energy, med hovedkvarter i Trondheim.
– Nå kommer det første nullenergihuset på kommersiell grunn. Men dette er bare første steget. Det neste blir å kompensere også for CO₂ i byggematerialene, sier Free Energy-sjef Marcus Kanewoff.

Kanewoff forteller om ekstrainvesteringer på halvannen million kroner fordi Norra Vitsippan er utstyrt med Hyss i stedet for konvensjonelle bergvarmepumper. Den ekstrainvesteringen er betalt ned i løpet av ti år.

– Produktene og infrastrukturen, derimot, varer i 30–35 år. Dermed gir dette økt verdi samtidig som utbyggeren har gjort en innsats for miljøet, sier Kanewoff.

Kombinerer kjent teknologi

Det er Nrep, Nordic Real Estate Partners, som eier leilighetsbyggene.
– Hyss-løsningen er kjempeinteressant, fordi den er en relativt enkel løsning for å kombinere teknologi som allerede finnes, sier boligsjef Rickard Langerfors.

Kanewoff snakker om hvordan bestillerperspektivet handler 85 prosent om varme og varmtvann, 15 prosent om bygningselektrisitet:

– Skal det gjøres klimanøytralt, er det på de 85 prosentene potensialet er størst. Har du en bergvarmepumpe, kommer du et godt stykke på vei. Når du så tar solvarme direkte, blir bergvarmepumpen nesten dobbelt så effektiv. Da halveres strømforbruket, og da halveres antallet solcellepaneler som skal til for å komme på null. På den måten er arealet på takene stort nok, og i tillegg er det økonomisk forsvarlig å gå for en nulløsning, sier han.

– Scop combi – teoretisk årsvarmefaktor på oppvarming og tappevann – øker fra 2,8 til 5.

Varme og strøm i ett panel

– Så brukes det også ny teknologi – hybridpaneler – som får ut både solstrøm og solvarme i samme panel. Solcellepaneler produserer elektrisitet med 20 prosent effektivitet. Solfangere produserer romvarme og varmt tappevann med 60 prosent effektivitet. Hybridpanelene får ut 80 prosent av solenergien. Dette er fremtiden, ifølge Kanewoff.

– Gevinsten ligger i at vi kombinerer, istemmer forretningsutvikler Anders Degerstedt hos Skanska Hyresbostäder.

– Solvarmepanelene på takene gir varme og varmt tappevann samtidig som de kan fordoble virkningsgraden i bergvarmesystemet. Det intelligente systemet optimerer solvarmebruken og lagrer overskuddsvarme i borehullene. Solceller på takene dekker det totale elektrisitetsbehovet for de sju bygningene, og overskuddet sendes ut på elnettet, forklarer han.

Globale ambisjoner

Marcus Kanewoff har ambisjoner lenger enn til Sverige og Norge:
– Det neste blir en global tilnærming. Vi skaper forutsetningene gjennom å kombinere to ulike teknologier og å kombinere termisk og el. Solelektrisitet er fantastisk, men når vi har varme, må vi bruke den, sier han.

Powered by Labrador CMS