FORSKRIFT: Nå har Oslo fått sin egen forskrift om fettutskillere for dem som lager mat profesjonelt.
FORSKRIFT: Nå har Oslo fått sin egen forskrift om fettutskillere for dem som lager mat profesjonelt.

Klare krav til fettutskillere i Oslo

Oslo kommune skjerper tilsynet.

Published

Alle firmaene som lager, selger eller serverer mat i Oslo, må ha fettutskiller og tømme den minst fire ganger i året. Nå blir det flere tilsyn for å sjekke at alle følger kravet.

– Vi vil øke tilsynsaktiviteten fremover for å kontrollere at kravene i forskriften blir overholdt, sier Stine Therese Bækkelund, som leder forurensningsfunksjonen i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Butikker og restauranter

Hovedstaden har vedtatt en egen forskrift som krever fettutskillere i alle virksomheter som slipper ut fettholdig avløpsvann. Den gjelder både nye og gamle bedrifter. Spisesteder, kantiner, kiosker, butikker og matindustri er blant dem som omfattes.

Selve reglene er ikke endret. Det er mer snakk om å få satt dem i system og ikke etterlate noen tvil om hvem de gjelder:

– Kravene har eksistert, sier Bækkelund. Hun viser til abonnementsbetingelsene for den som skal knytte seg til kommunalt vann og avløp. I tillegg har kommunen fattet enkeltvedtak med krav til hver enkelt virksomhet.

Bli medlem i Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening i dag!

Bare virksomheter

– Den nye forskriften formaliserer disse kravene overfor både nye og eksisterende virksomheter. Forskjellen er at vann- og avløpsetaten ikke behøver å stille krav i form av et enkeltvedtak til én og én virksomhet, forklarer hun.

Kommunen kan ikke si noe om hvor mye ekstra arbeid det blir snakk om – hvor mange som må belage seg på å installere fettutskillere. Men kravet gjelder bare virksomheter. Forurensningssjefen er enig i at leilighetene i en bygning kan slippe ut vel så mye som en liten kantine.

– Men forskriften regulerer bare virksomheter, peker hun på.

Fett for fire

Hvor store virksomheter? Nøkkelen er at de slipper ut mer fett enn en vanlig familie på fire.

– Om de omfattes, avhenger av mengden fettholdig avløpsvann de produserer. En tommelfingerregel er at dersom det genereres mer fettholdig avløpsvann enn en vanlig husholdning bestående av fire personer, så omfattes de av forskriften. Det avhenger også av type mat som produseres og virksomhetens kjøkkenrutiner, sier Stine Therese Bækkelund.

Hun oppfordrer dem som er i tvil om kravet gjelder dem, til å kontakte vann- og avløpsetaten.