STØRST: Tyskland står for en fjerdedel av ventilasjonsmarkedet i de 16 europeiske landene som er undersøkt og vokser nesten fire ganger så raskt som Norge.
STØRST: Tyskland står for en fjerdedel av ventilasjonsmarkedet i de 16 europeiske landene som er undersøkt og vokser nesten fire ganger så raskt som Norge.

Mager vekst i ventilasjon

Norge gjør det dårlig, melder Eurovent.

Published

Nesten ingen steder i Europa vokser ventilasjonsmarkedet saktere enn i Norge. Neste år ventes det å ligge rundt 1,3 milliarder kroner.Skandinavia står for 25 prosent av det europeiske ventilasjonsmarkedet, men nå har veksten stagnert. I hvert fall i Norge og Finland.Det viser tallene til Henk Kranenberg. Han er visepresident i den europeiske bransjeorganisasjonen Eurovent. Til daglig arbeider han på det europeiske forskningssenteret til Daikin.

Databasen er åpen

Fra og med 1. april er Eprel blitt tilgjengelig både for offentligheten og for myndighetene. Eprel er den europeiske produktdatabasen for energimerking.I 2017 fastslo EUs energimerkingsdirektiv at Eprel skal omfatte luftavkjøling, komfyrer, oppvaskmaskiner, varmekilder for rom og vann, lamper, kjøleskap, fjernsynsapparater, vaskemaskiner, tørketromler, boligventilasjon og dekk.

  1. juni skal alle produkter være lastet inn i Eprel og forbrukerne skal kunne søke etter miljømerking og produktinformasjon i registeret.

Andre vokser

– I Europa er det tosifret vekst fra 2017 til 2020 for alle typer ventilasjonsløsninger, både i boliger, kontorbygg og industri, forteller Kranenberg. Han presenterte tallene på det siste Brussel-toppmøtet for den europeiske varme-, kjøle- og ventilasjonsbransjen.I de 16 markedene som konsulentene i BRG Building Solutions har laget prognoser for, øker ventilasjonssalget fra 29,7 til 33,8 milliarder kroner fra 2017 til 2020. Det er en vekst på 14 prosent.Norge er blant de landene som bruker mest per innbygger på ventilasjon. Men veksten de samme årene er bare på seks prosent. I Russland blir det nedgang, Finland vokser litt mindre enn Norge, mens alle de andre landene har tosifret vekst på gang. Tyskland, som står for mer enn en fjerdedel av det europeiske ventilasjonssalget, vokser med 21 prosent fra 2017 til 2020.

Luftkvalitet

– Den neste utfordringen for ventilasjonsbransjen blir å integrere god innendørs luftkvalitet. Det skal ikke bare være «kjekt å ha» lenger, men en del av standarden, sier Kranenberg.– Energieffektivitet er allerede det sentrale i alle reguleringer, all produktutvikling og alle globale avtaler.Når luftkvaliteten blir enda viktigere for ventilasjonsbransjen over hele Europa, betyr det naturlig nok behov for flere og bedre sensorer. Ikke bare på skoler og sykehus, men også i boligene.– Det som er en del av de mest avanserte løsningene i dag, må bli standard i morgen, er budskapet fra Henk Kranenberg i Eurovent.