Administrerende direktør i VVS Norge Prosjekt, Erlend Berg.
Administrerende direktør i VVS Norge Prosjekt, Erlend Berg.

VVS NORGE PROSJEKT:

Ligger an til å doble veksten

Prosjektbedriftene tilknyttet VVS Norge hadde i fjor en omsetningsvekst på 12 prosent. Så langt i år ligger de an til å doble veksten fra i fjor.

Published

– I 2021 hadde våre tilknyttede prosjektbedrifter en vekst på 12 prosent. Markedet hadde også en positiv utvikling, men at vi og våre bedrifter tok markedsandeler er hevet over enhver tvil. Så langt i 2022 er veksten til våre medlemsbedrifter mer enn dobbelt så stor som i fjor, noe som naturlig nok veldig hyggelig å registrere, sier administrerende direktør for VVS Norge Prosjekt, Erlend Berg.

Mer enn nok jobber å regne på

VVS Norge Prosjekt ble etablert første januar 2021. De talte da 19 medlemsbedrifter. Nå er tallet oppe i 31 og Berg forteller at tilveksten av nye medlemmer er god.

– Tilførselen av nye har kommet jevnt og trutt siden oppstart. Medlemmene opplever å ha svært konkurransedyktige betingelser i markedet, samt at flere benytter seg av VVS Norges øvrige tilbud av tjenester for å vinne lokalt i sitt marked, forklarer Berg som årsaken til den positive utviklingen.

Å være konkret på omsetningstallene til prosjektselskapene i kjeden er vanskelig, da flere av prosjektbedriftene også er aktive i privatmarkedet. Men han forteller om at brennhett prosjektmarked, hvor det er mer enn nok jobber og anbud å regne på.

– Hvordan resten av året blir er selvsagt vanskelig å spå, men ordrebøkene er fulle og veksten så langt er imponerende. Jeg forventer at vi tar markedsandeler også i år, sier Berg.

Har forsterket vekstplanene

For noen uker siden ble det kjent at VVS Norge blir en del av Mestergruppen. Mestergruppen utgjør en konstellasjon med cirka 1000 medlemsbedrifter som er tilknyttet ulike kjeder innen byggevare, overflate og husbygging i konsernet.

Med VVS Norge på laget fikk de tilført ytterligere cirka 200 medlemsbedrifter.

– Med VVS Norge får vi tilført et nytt fag som vi mangler i vår verdikjede, noe som gjør at vi kan tilby enda bedre produkter og tjenester til våre kunder innen nybygging, rehabilitering, ombygg og tilbygg av boliger og fritidsboliger, sa Mikkel Sandvik, konsernsjef i Mestergruppen i en pressemelding da oppkjøpet ble kjent.

Administrerende direktør i VVS Norge, Thorbjørn Theie, ser frem til å bli en del av Mestergruppen.
– Dette er en meget god og riktig løsning for oss. VVS Norge ble etablert for å øke lønnsomheten og konkurransekraften til norske rørleggerbedrifter. De siste årene har medlemsbedriftene i VVS Norge levert gode resultater, og jeg er imponert over alt vi har fått til sammen, sier Theie.

Trenger gode rørleggere

Berg understreker at de som en del av Mestergruppen ytterligere har forsterket sine vekstplaner. En av de store utfordringene, ut over stigende priser og krevende tilgang på råvarer, er imidlertid å få fatt i nok flinke rørleggere.

– Det er en stor utfordring. Derfor satser vi både sentralt og i medlemsbedriftene på lærlinger og annen rekruttering, blant annet gjennom et eget akademi og lærlingprogram. Kompetanseutvikling er viktig og kommer til å bli enda mer viktige fremover, både for å beholde dyktige rørleggere, men også i rekruttering av nye, sier Berg.

Han mener at håndverkeryrkene må få et generelt løft i samfunnet og som største aktør i markedet så kjenner de selvsagt på et ansvar.

– Det handler om at vi som næring, men også som nasjon, må være rustet for fremtiden, sier Berg.

Powered by Labrador CMS