Tomas Bøhler Torsen og Olav Struksnes fra Erichsen & Horgen FOTO: Erichsen & Horgen
Tomas Bøhler Torsen og Olav Struksnes fra Erichsen & Horgen FOTO: Erichsen & Horgen

Erichsen & Horgen dobler antall VA-rådgivere

Published

Det siste året har Erichsen & Horgen doblet antall VA-rådgivere. Blant de siste er Tomas Bæhøer Torsen blitt ansatt som seksjonsleder for vann- og miljøteknikk. Tidligere har han vært prosjekt- og markedssjef i COWI, i tillegg til å lede VA-teknikkavdelingen i Oslo fra 2011 til 2018- Vann- og miljøteknikk får stadig større fokus og er et viktig fagområde som følge av klima- og miljøutfordinger. Dette medfører også økt etterspørsel fra kundene våre. Erichsen & Horgen har i flere år utført oppgaver innen dette fagområdet, men det var først for to år siden at vann- og miljøteknikk ble definert som et eget satsingsområde. Derfor er vi svært fornøyd med å ha fått en så erfaren leder og fagperson som Tomas Bøhler Torsen som kan videreutvikle fag- og markedsområdet, forteller Olav Struksnes, avdelingsleder i Erichsen & Horgen AS.Fra forsyningssektoren til byggebransjen - Jeg ser virkelig frem til å videreutvikle VA-tjenestene hos Erichsen & Horgen. Rådgivningsmiljøene for VA-teknikk har sterk tilknytning til forsyningssektoren; til samferdselsfagene og anleggsfagene. Jeg tror byggebransjen vil være positive til en rådgiver som også har fokus på sammenhengen mellom vann, avløp og de tekniske byggfagene, sier Torsen.Videre forteller Torsen at smarte VA-systemer, no-grid, kretsløpstankegang og karbonfotavtrykk begynner å få fotfeste innen VA-teknikken. Utviklingen og innovasjon er ofte leverandørdrevet og oppstår i stor grad tilknyttet etablerte miljøstandarder for byggteknikk. Her har vi et klart mål om å være blant de beste på rådgivning innen bærekraftige løsninger for vann- og avløp i urbane områder. Samtidig skal vi sammen med gode samarbeidspartnere, dekke et bredt spekter av tjenester innen kommunalteknikk og teknisk infrastrukturanlegg.Klare ambisjoner for videre vekstDet er allerede etablert et fagmiljø med engasjerte og motiverte VA-rådgivere hos Erichsen & Horgen, men planen er å bli enda flere. Med mange spennende prosjekter og forventningsfulle kunder ønsker Erichsen og Horgen seg enda flere dyktige og nytenkende medarbeidere som har ambisjoner om å videreutvikle fagområdet sammen med oss. I august starter ytterligere 3 VA-rådgivere på seksjonen, som har mål om en betydelig vekst de neste årene.