EO-ordningen avvikles

EO-ordningen (Effektiv Oppvarming) er en kvalitetsordning/sertifisering rettet mot fyringsteknikere og feiere. Ordningen har bestått av en spesialopplæring med avsluttende eksamen, som har sikret kvalitet i installasjon og service av oljebrennere og fyringsanlegg med olje som energikilde.

Etter at det ble besluttet å innlemme Norsk Varmeteknisk forening i NemiTek, har NemiTek ønsket å videreføre EO-ordningen og være sekretariat for dette.

NemiTek har kartlagt mulighetene for å videreføre EO-ordningen, men har ikke funnet nødvendig grunnlag for å kunne gjøre dette. De opprinnelige drivkreftene er ikke lengre engasjert i ordningen, og det har ikke vist seg mulig å finne nye fagressurser og grunnlag for en videreføring.

Det er derfor besluttet at EO-ordningen avvikles med virkning fra 1.1.2022.

NemiTek vil ivareta behovet for opplysning og faglig oppdatering gjennom kurs, seminarer og en årlig Varmeteknisk konferanse.

Powered by Labrador CMS