Fikk jobben han utdannet seg til

Lokallagsleder Ole Aksel Sivertsen utdannet seg fordi han ville ha jobb i Enova – og fikk det.

Published

Det var klimaengasjementet og miljøpolitikken som fikk ham inn i bransjen. Ole Aksel Sivertsen utdannet seg fordi han ville ha jobb i Enova – og fikk det.Tekst og foto: Georg Mathisen– Jeg så at det var vanskelig å få jobb her, for det er en liten arbeidsplass uten utskiftinger som nesten aldri lyste ut stillinger. Men akkurat den våren jeg skrev masteren min, lyste de ut en stilling som passet som hånd i hanske, forteller Ole Aksel Sivertsen.

Klima

Den ferske lederen i Trøndelag gruppe i Norsk VVS energi- og miljøteknisk forening hadde klare mål og meninger, nemlig, helt fra han gikk på videregående skole:– Grunnen til at jeg havnet i bransjen i det hele tatt, var klimaengasjement. Jeg var veldig opptatt av miljøpolitikk da jeg gikk på videregående rundt årtusenskiftet, og det er jo på videregående man skal begynne å bestemme hva man skal bli. Da Enova ble opprettet i 2002, samme året som jeg gikk ut, tenkte jeg at «der har jeg lyst til å jobbe», forteller han.Spørsmålet var hvordan. – Jeg gjorde en antagelse om at det kanskje kunne gå hvis jeg prøvde meg på energi- og miljøstudiet. Så spesialiserte jeg meg på energibruk i bygg: Varmepumpefag, ventilasjonsfag, automasjonsfag. Jeg hadde noen av bautaene i bransjen som forelesere.

Studentmedlem

Det var på NTNU at han kom i kontakt med Norsk VVS energi- og miljøteknisk forening, også, og meldte seg inn som studentmedlem.– Det er to hovedårsaker til at jeg meldte meg inn. Det ene er at jeg er opptatt av innemiljø. Vi har en del utfordringer med allergi i den vestlige verden. Jeg tror tendensen handler om hvordan vi har bodd og hvordan vi har bygd opp gjennom de siste årene. Bransjen som foreningen representerer, er en avgjørende brikke i å få bygg til å fungere godt, sier han.– Den andre hovedmotivasjonen er knyttet til miljø. I miljøbygg er det enda mer avgjørende å ha tekniske systemer som fungerer godt, for å redusere energibruken, noe som igjen vil bidra til reduserte klimagassutslipp. Byggene bruker mye fornybar energi, men likevel er det et poeng å få ned energibruken for å frigjøre energi til å erstatte fossil energi.

Fra bygg til transport

I 2009 begynte han akkurat der han ville – i Enova. Først på byggområdet, der han arbeidet med å gjøre eiendomsbransjen grønnere og redusere unødvendig energibruk. Fra nyttår byttet han fra å lede byggområdet til å ha samme rollen innenfor transport. Som markedssjef er det fremdeles snakk om å lede dem som er ute og snakker med kundene og får dem til å investere miljøriktig.– Transport er litt på siden av det foreningen driver med, men samtidig ser vi for eksempel på skipssiden at det er mye som kan gjøres med energireduksjon og som handler om de samme tingene, peker han på.

Leder i år

Sivertsen ble trukket inn aktivt i foreningen da Monica Berner begynte i Enova. Nå har han sittet i styret i Trøndelag gruppe i fire år, og fra i år har han tatt over som leder. Han har med seg et styre som han omtaler som ungt og motivert.Da han gikk over til å arbeide med transport, vurderte han om han skulle være med i foreningen lenger, men han ser på vervet som en god måte for å holde et blikk på det som rører seg i byggebransjen.– Det har jo vært en voldsom endring de siste årene. Passivhus har gått fra en nisjegren som møtte mye motstand til å være allemannseie. VVS-bransjen har vært offensiv og ser mulighet for flere oppdrag, men for andre bransjer var det mange barrierer som skulle overvinnes, sier Sivertsen.

Whisky og vinyl

Utenfor arbeidstid handler det om whisky, vinyl og sykkel. Ole Aksel Sivertsen er blodfan av Kaizers Orchestra og har vært på konserter i både innland og utland. Han reiser på destilleribesøk på den skotske vestkysten – Bruichladdich er favoritten som tenker nytt i en tradisjonell bransje. Og han følger proffsykling; ikke bare Tour de France, men alle slags små og store ritt.– Men når jeg trener selv, så løpe jeg. Sykling tar altfor lang tid for å få treningseffekt, smiler han.

Hus uten ventilasjonsanlegg

Storparten av fritiden går likevel til daglig drift av hus og familie – som består av kone og to barn.– Vi har akkurat kjøpt oss nytt hus på Byåsen. Som Enova-mann ble det selvfølgelig et oppgradert hus hvor det var etterisolert og tettet og varmepumpe var på plass. Men det som er typisk, og som vi ofte ser, var at eieren hadde tenkt at «nå har vi gjort alt», men glemt én ting: Ventilasjonsanlegget. Det er jo typisk – det har vært et problem for inneklimaet at vi har tettet byggene våre uten å tenke på å tilføre frisk luft. Derfor har jeg bestilt ventilasjonsanlegg og fått en lokal montør til å installere, forteller han.– Jeg er ikke noen praktiker. Men det er jo greit når jeg er leder i Norsk VVS energi- og miljøteknisk forening at jeg tenker på det selv, sier Ole Aksel Sivertsen.

Powered by Labrador CMS