Etterlyser flere søkere til energiteknologi-studiet

Studiet er en spydspiss i det grønne skiftet, men studentene svikter. På få år har Energiteknologi-studiet gått fra å være nesten «umulig» å komme inn på til å være uten en nedre poenggrense.

Published

– I 2010 var dette det vanskeligste ingeniørstudiet i landet å komme inn på. Det var helt ekstremt populært og laveste poenggrense var 51 poeng, sier instituttleder ved institutt for maskin- og marinfag, Nils Ottar Antonsen.

«Alle» kommer inn

I beskrivelsen av studiet skriver Høgskulen på Vestlandet blant annet: «Korleis møter vi dagens og framtidas energibehov på ein berekraftig måte? Kva slags energi og teknologi vil bidra til å få fart på det grøne skiftet? Samfunnet treng ingeniørar med eit breitt og heilskapleg syn på problemstillingar knytt til energi og klima. Denne utdanninga gir deg kunnskap til å utvikle og iverksette nye løysingar slik at samfunnet har sikker tilgang til energi frå fornybare kjelder i tida som kjem.»

– Studiet er en spydspiss i det grønne skriftet. Vi synes derfor det er veldig rart at populariteten til studiet har hatt en slik utvikling, sier Antonsen.

På bachelorstudiet er det plass til mellom 40 og 45 studenter, men i fjor tok de bare opp 32.
– Mens det for noen år siden var lange ventelister for å komme inn, så har vi i dag ingen ventelister. Derfor er det i praksis ingen nedre poenggrense for å komme inn. Alle som søker, og som tilfredsstiller de formelle kravene, kommer inn, sier Antonsen.

Vet ikke hva som er forklaringen

Antonsen forteller at de har forsøkt å finne ut hva som er årsaken til fallet i antallet søkere, uten at de så langt har lykkes med å finne et godt svar.
– Vi vet ikke hva som er årsaken. Vi har spurt litt rundt, men tilbakemeldingene fra studentene er positive, så det handler ikke om innholdet i studiet. Vi tror kanskje det skyldes at vi ikke er flinke nok til å markedsføre linjen, så det er noe vi jobber med å ta fatt i nå, sier Antonsen.

Han forteller at de også trenger positiv drahjelp fra næringslivet.
– Svært mange av de som har gått Energiteknologi-studiet ender opp hos de store rådgiverselskapene. Noen går også videre på masterstudier andre steder, og da er det litt vanskeligere for oss å fange opp hvor de ender. Det er imidlertid ingen tvil om at studiet gir studentene mange attraktive valgmuligheter. Dersom industrien og næringslivet kunne hjulpet oss med å synliggjøre behovet for denne kompetansen ville det vært veldig bra, sier Antonsen.

Spennende valgfag

For å gjøre studiet enda mer attraktivt og spennende har de nylig gjort noen endringer, hvor de har supplert med flere spennende valgfag.
– Vi har lagt til de tre spennende valgfagene Solar design som handler om solenergi, Havenergi og ikke minst hydrogen-teknologi. Dette er alle tre veldig spennende og aktuelle emner som vi har veldig tro på at vi bidra til å gjøre studiet mer attraktivt, sier Antonsen.

Kravet for å komme inn på studiet er fordypning i matte og fysikk. Som for de fleste andre studier ved landets høgskoler og universitet er søknadsfristen 15. april.
– Studiet har aldri vært i fare for å bli lagt ned, og vi lever greit med 30 studenter, men studiet er viktig for den grønne omstillingen, og vi ønsker oss derfor flere søkere og studenter, sier Antonsen.

Powered by Labrador CMS