Norges forskningsråd støtter et prosjekt hvor kunstig intelligens (AI) skal brukes for bedre energistyring i bygg.
Norges forskningsråd støtter et prosjekt hvor kunstig intelligens (AI) skal brukes for bedre energistyring i bygg.

Forskningsstøtte til AI

IWMAC i Trondheim får forskningsstøtte til et prosjekt med styring av varme- kjøle- og fryseanlegg i bygg ved hjelp av kunstig intelligens (AI).

Published Last updated

Selskapet har siden 2001 samlet 1200 milliarder datamålinger fra 3800 bygg i Norden. Dette datagrunnlaget skal brukes til styring og regulering av tekniske anlegg. Prosjektet heter «Datadrevet intelligent styring av bygninger – DASTBYGG.

– Vi har fått bekreftet fra Norges forskningsråd at prosjektet har fått innvilget støtte, men beløpet er ikke avklart ennå, forteller forretningsutvikler Åsmund Svinndal i IWMAC.

26 millioner totalt

Prosjektet skal vare i tre år, størrelsen er på 26 millioner kroner og partnere er SINTEF, ved instituttene Community og Digital, og DNB næringseiendom.

– I første omgang skal prosjektet ta for seg predikering av byggets varmebehov. I neste omgang kommer også kjøling inn, sier Svinndal.

Verdiskapningen i prosjektet er at prediktiv styring av bygninger vil minimere energiforbruket, mens den termiske komforten er optimalisert. Bygningene vil i fremtiden ha en mer aktiv rolle i energisystemet. Fra å bare være en energibruker, vil byggene også være energiprodusenter.

Et «smart prediktivt» bygg vil predikere byggets tekniske tilstand, og justere styringen og regulering basert på store mengder data. Et «smart kognitivt bygg» vil i tillegg bruke store mengder historiske data til å forbedre sine prediksjonsmodeller og systemer med selvlæring (AI).

IWMAC arbeider med styring av varme-, kjøle- og fryseanlegg uansett hvor man befinner seg. De overvåker anleggene og varsler ved avvik. Dermed unngår man unødvendige energikostnader og kostbare varetap

Powered by Labrador CMS