SPARTE: Energirådgiverne Hans-Gunnar Grepperud i Energima Analyse (fra venstre), Andreas Borgen i Energima Varme og Kenneth Kristiansen i Energima har blant annet sørget for nytt ventilasjonsanlegg for kontorbygget som Maskegruppen leier
SPARTE: Energirådgiverne Hans-Gunnar Grepperud i Energima Analyse (fra venstre), Andreas Borgen i Energima Varme og Kenneth Kristiansen i Energima har blant annet sørget for nytt ventilasjonsanlegg for kontorbygget som Maskegruppen leier

Får klimaros for energiopprusting

Det begynte med at oljefyren måtte skiftes ut på grunn av forbudet. Det ene tiltaket tok det andre, og nå kutter lagerbygget på Vinterbro energibruken med 30 prosent.

Published

– Skal vi nå klimamålene, er vi avhengige av at næringslivet handler, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Tirsdag åpnet han et solcelleanlegg, men under taket med solceller skjuler bygget mange flere lønnsomme energiløsninger.

Oljefyringsforbud

Møller Eiendom eier bygget sør for Oslo og leier det ut som lager til Maskegruppen.
– Fra årsskiftet ble det forbudt å bruke fossil fyringsolje. Da vi fikk pålegg fra myndighetene som gjorde at vi måtte tenke nytt, så vi at vi kunne gjøre et større grep. Nå har vi redusert strømregningen med 30 prosent og sparer både miljøet og lommeboka, sier administrerende direktør Andreas Jul Røsjø i Møller Eiendom.

Lagerbygget ble satt opp i 1999.
– Det begynte med at Møller Eiendom skulle konvertere oljefyren. Så kom vi inn og så at det var ganske mye teknisk utstyr her som var av gammel dato, forteller prosjektleder Kenneth Kristiansen i Energima.

Mye mer å hente

Da han og energirådgiverne i Energima-selskapene ble dratt inn, så de fort at det var mye mer som kunne gjøres og mye mer energi som kunne spares.

– Vi tilbød først en funksjonskontrakt med garanti for besparelse, forteller energirådgiver Andreas Borgen i Energima Varme. Men garantien ble det aldri noe av – Møller Eiendom bestemte seg for å ta både risikoen og gevinsten selv.

De to forteller om tøffe krav – blant annet skulle bygget være i full drift hele tiden. Det mest utfordrende var å skifte til LED-belysning på lageret uten å stenge en eneste sone.

Ni millioner

Alt i alt investerte Møller Eiendom ni millioner kroner. Da er det byttet til LED-belysning, ventilasjonen er delvis skiftet ut og delvis renovert, oljefyren er bygget om til å bruke bioolje, det er installert ny elkjele og ny luft-til-vann-varmepumpe, og det er gjort forskjellig rørarbeid. I tillegg, altså, til solcelleanlegget.

KLIMAMÅL: – Denne typen anlegg er helt avgjørende for at vi skal nå klimamålet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, som trykket på knappen for å åpne solcelleanlegget.
KLIMAMÅL: – Denne typen anlegg er helt avgjørende for at vi skal nå klimamålet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, som trykket på knappen for å åpne solcelleanlegget.

Dermed sparer bygget over 600 000 kWh i året. Maske tar halve regningen ved å betale 330 000 kroner mer i husleie, men sparer til gjengjeld en halv million i årlige strømutgifter med dagens priser.

– Et av Norges aller flotteste energiprosjekter, mener Andreas Jul Røsjø.

– Også staten har bidratt. Enova har gitt støtte til å skifte til LED-belysning, i tillegg til at det var forbudet mot fossil oljefyring som utløste hele prosjektet, sier han.

Grønn hjelp

Da han først hadde klimaminister Sveinung Rotevatn på besøk, benyttet han anledningen til å oppfordre det offentlige til å legge enda mer vekt på miljø og klima i innkjøpene sine. – Bruk innkjøpsmakten! sier Røsjø, som mener at statlige klimainitiativ påvirker hele eiendomsbransjen til å bevege seg i en grønnere retning.

Rotevatn peker på at solkraft er den energikilden som vokser raskest i verden nå.
– De fem første månedene i år støttet Enova solkraft til dobbelt så mange privatkunder som i fjor og 23 ganger så mange som i 2016, sier han.

– Avgjørende

Klimaministeren mener at selv om nesten all den norske energien kommer fra fornybare kilder, så er det viktig å bruke den mer effektivt. Bygg er et område der offentlige virkemidler egner seg godt, sier han. Og den gode nyheten er at det nytter: De norske klimagassutslippene har gått ned fire år på rad.

– Veldig mange i næringslivet ønsker å være med på det grønne skiftet. Vi må sørge for at det lønner seg. Denne typen anlegg er helt avgjørende for at vi skal nå klimamålet, sier Sveinung Rotevatn.

Powered by Labrador CMS