Oslo Fortum Varme engasjerer Erichsen & Horgen

Skal finne nye energiløsninger for bygg.

Published

Erichsen & Horgen har inngått rammeavtale med Fortum Oslo Varme AS (FOV) om rådgivningstjenester for termisk energi i bygg og mindre områder.

Ny teknologi

– Vi gleder oss over muligheten til å jobbe med Fortum Oslo Varme, sier Monica Havskjold, avdelingsleder Energi, miljø og teknikk i Erichsen & Horgen.– Nå skjer det mye spennende i grensesnittet mellom det ytre energisystemet og bygningenes eget varme- og kjølesystem. Ny teknologi og nye løsninger kommer inn og erstatter tradisjonelle løsninger. Jeg håper Fortum blir en kunde som utfordrer og inspirerer oss og jeg har stor tro på at vi sammen kan finne nye og fremtidsrettede energiløsninger for bygg.

Lokale energiløsninger

FOV er en sentral aktør som leder an i det grønne skiftet i Oslo. Selskapet leverer varme produsert fra energigjenvinning av avfall, gjenvunnet varme fra Oslos kloakk, trepellets og andre biobrensler. I løpet av året kommer også overskuddsvarme fra et datasenter inn i energimiksen. FOV har den siste tiden utvidet markedet og leverer nå også lokale energiløsninger for varme og kjøling i områder hvor Fortum Oslo Varme i dag ikke leverer fjernvarme.

De beste i bransjen

– Vi i Fortum Oslo Varme har et mål om å tilby kunden en komplett løsning på termisk energi. Samtidig jobber vi for å gjøre Oslo til en mer miljøvennlig og bedre by å bo i, sier Iren Aanonsen, forretningsutvikler og leder for kjølesatsingen i Fortum Oslo Varme.– Vi har derfor etablert en egen avdeling for kjøling slik at kundens totale termiske behov blir dekket. I dette arbeidet ønsker vi å ha med oss de beste i bransjen. Erichsen & Horgen har kompetansen og erfaringen for å hjelpe oss å gi kunden det de vil ha og å bidra til at vi når våre strategiske mål, fortsetter Iren.FOV inngår rammeavtale med totalt tre leverandører. De to andre leverandørene som har fått rammeavtale er Cowi og Norconsult.– Vår ambisjon i dette samarbeidet med Fortum Oslo Varme er å bidra til miljømessige og energieffektive løsninger som er gode og fremtidsrettede for både byggeiere og samfunnet, avslutter Monica Havskjold.