Enovaprisen til energijeger

Mr. Energiledelse hedret i Trondheim.

Published

Hans Even Helgerud er historien om introduksjon av energiledelse i Norge. Onsdag kveld ble han tildelt Enovaprisen.Enovaprisen deles ut under den årlige Enovakonferansen i Trondheim. Den tildeles personer som bidrar til at ny energi- og klimateknologi blir utviklet eller tatt i bruk.

Drivkraft i energiledelse

"Prisvinner Hans Even Helgerud hos Norsk Energi har i over et kvart hundre år jobbet for å redusere energibehovet i norske bedrifter. Han har også vært med å utvikle norske og internasjonale standarder og deltatt i flere internasjonale nettverk der energieffektivisering, ofte i små og mellomstore bedrifter, har stått i fokus. Han har vært aktiv i utviklingen av den første Norsk Standard i Energiledelse og senere til utvikling av ISO50001 og dens introduksjon i Norge", skriver juryen. "Andre standarder har fulgt på og både standardiseringsarbeidet og nettverksarbeidet har bidratt å bygge norsk kompetanse som vil styrke arbeidet med tilpassing av EUs energieffektivitetsdirektiv til norske forhold."– Hans Even har aktivt bidratt til å framsnakke og utvikle feltet. Han har selv og sammen med kolleger bidratt til etablering og gjennomføring av mange gode prosjekter innen energiledelse i norsk næringsliv. Han har også vært en aktiv formidler av energiledelseskompetanse på flere arenaer. Energiledelse er et viktig verktøy i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova, som delte ut prisen.

Powered by Labrador CMS