PASSIVHALL: Tennishallen i Växjö har spart 2,7 millioner kWh foreløpig.
PASSIVHALL: Tennishallen i Växjö har spart 2,7 millioner kWh foreløpig.

Verdens første tennishall i passivhus-utgave har spart energi for millioner

Spillerne er aktive, men hallen er passiv.

Published

I den svenske tennishallen var klima og energi så viktig at da den ble bygd, fikk den «klima» i navnet. Det svenske skog- og treindustrikonsernet Södra er navnesponsor, og tennishallen i Växjö heter Södra Climate Arena.

Mindre enn beregnet

Åtte år er det siden tennishallen ble tatt i bruk. Senere har den vært gjenstand for flere rapporter og analyser. I motsetning til mange andre prosjekter, viste det seg at energibruken her er mindre enn den var beregnet på forhånd.

Målingene fra det andre hele driftsåret – etter at emisjonene fra nye materialer og nye møbler skulle være ventilert ut – viser at tennishallen brukte åtte kilowattimer i året per kvadratmeter til oppvarming. Det meste av den innkjøpte energien kommer fra fjernvarme, men brukerne og belysningen bidrar godt til oppvarmingen.

Godt inneklima

– Samtidig trives brukerne med miljøet og komforten, slår IG Passivhus fast i rapporten sin.

Fjernvarmen distribueres via luft i hallen og med vann til radiatorer i garderober, kafé og konferanserom. All ventilasjon er behovsstyrt – fuktregulert i dusjer og garderober og CO₂-regulert i samlingsrommene. Jordvarme fra fire borehull sørger for forvarming eller forkjøling av ventilasjonsluften.

– Grunnen til de gode tallene er den gode lufttettheten og konstruksjonen uten kuldebroer, sier Susanne Kreutzer, som er administrerende direktør i IG Passivhus.

Hun forteller også om den første roterende varmeveksleren som er sertifisert for passivhus.

Rapportene viser at det er brukt litt for mye strøm til belysning, og at kontorene og konferanserommene enkelte ganger er for varme. Det skyldes blant annet at disse rommene ikke er i bruk så ofte.

På svensktoppen

– Temperaturen er så jevn at den oppleves som om den er den samme hele tiden. Målingene viser også at det finnes en sammenheng mellom temperaturen og antall bookede tennisbaner, forteller IG Passivhus-rapporten.

Den sammenligner Södra Climate Arena med en kartlegging av andre idrettshaller som svenske energimyndigheter har gjort. De som er sjekket, ligger fra 30 til 300 kWh kjøpt varme per kvadratmeter, mens hallen i Växjö altså ligger på 8. Rapporten tar høyde for at tallene ikke er helt sammenlignbare, men Växjö-hallen ligger uansett desidert lavest.

Derimot er ikke tennishallen helt i bunnen på kjøpt elektrisitet: Totalt kjøper den inn 39 kWh per kvadratmeter. De nærmere 50 hallene som energimyndighetene har sett på, ligger fra 20 til 160.

Alt i alt bruker hallen 69 000 kilowattimer energi i året, mens svenske regler tillater opptil 338 000. Det betyr at den har spart 2,7 millioner kWh de første åtte årene.

Hallen er bygd i en blanding av tre og betong, med glass mot sør for å gi lys og varme.

Wilander og Edberg

For øvrig: Växjö har solide tennistradisjoner. Byen er ikke stort større enn Kristiansand. Men to av de 26 spillerne som har toppet verdensrankingen siden den begynte i 1973, kommer herfra. Mats Wilander er født i Växjö, mens Stefan Edberg bor i byen nå og var en av tre partnere i selskapet som drev Södra Climate Arena fra begynnelsen.

Powered by Labrador CMS