BRENNERE: Teknologien er som for flis og pellets, men Krzysztof Juchniewicz (til venstre) og Marcin Potrapeluk oppfordrer til også å bruke støvet til å produsere energi.
BRENNERE: Teknologien er som for flis og pellets, men Krzysztof Juchniewicz (til venstre) og Marcin Potrapeluk oppfordrer til også å bruke støvet til å produsere energi.

Fyrer med støv på hjernen

For mye støv? Brenn det!

Published

For mye støv? Brenn det! – Det er mye energi i støv, sier Krzysztof Juchniewicz.Juchniewicz er sjef for Elenergy. Sammen med Intermet, partner og nabo i den polske byen Elblag, satser han på å rense forurenset luft og sitte igjen med energi.– Vi bruker elektrofiltre for å fjerne støv. Intermet lager brennere til både bolighus og industri, forklarer han.

Industristøv

Det er ikke noe nytt at industribedrifter brenner sitt eget støv. Treindustrien har gjort det lenge. Overgangen mellom støv og flis er flytende. Men nå peker alle slags trendpiler i riktig retning for støvbrennerne, mener Juchniewicz i Elenerguy og Marcin Potrapeluk i Intermet.Det dreier seg om å utnytte ressursene og få energi ut av det som ellers ville gått til spille, og det dreier seg om å produsere sin egen varme i bedrifter som prøver å få ned energiutgiftene. Samtidig er det god HMS i å få støvet ut av luften og inn i fyren.

Tre og kyllinger

– EU stiller nye krav til avgasser og utslipp av flere forskjellige stoffer. Vi holder oss langt under kravene, understreker Krzysztof Juchniewicz.De to firmaene sikter spesielt mot treindustri og møbelprodusenter. Men den første kunden i Skandinavia er Knäreds Kyckling i Sverige. Så lenge det blir nok brennbart støv i en produksjon til at det kan bli energi av det, så ser de muligheter i å selge rense- og varmeløsninger.

Utslippskrav

– Fremdeles er hovedmarkedet vårt hjemme i Polen. Der er det veldig mange møbelfabrikker som bruker brennerne våre. Vi har brennere for treavfall, for møbelplater og for spon. De er designet slik at holder på de varme gassene og slipper ut svært lite, forteller han.– Støvutslippene fra industrielle prosesser er et alvorlig hygienisk og økologisk problem. Strengere utslippskrav har sørget for økt etterspørsel etter effektive måter å behandle luften på, sier Krzysztof Juchniewicz.

Powered by Labrador CMS