OsloMet får sivilingeniørutdanning i energi og miljø i bygg

Nå kan du bli sivilingeniør på masterstudiet i energi og miljø i bygg på OsloMet.

Published Last updated

Fagsammensetningen og opptakskravene er nylig tilpasset kravene til tittelen sivilingeniør.
– Vi har gjort dette etter et sterkt ønske fra bachelorstudenter som ønsker sivilingeniørtittel uten å måtte dra til NTNU, sier studieleder Heidi Liavåg, som håper dette kan bidra til økt rekruttering til studiet.

– Sivilingeniørtittelen gir ytterligere motivasjon til å søke på masterstudiet, og er et incentiv til å fortsette på master etter bachelor, sier Jonathan Lundblad, leder for ingeniørstudentenes organisasjon ved OsloMet, Oslo Tekniker Samfund.

– I bransjen er sivilingeniør-tittelen fortsatt mye brukt, og vi gleder oss over at studenter ved masterstudiet i energi og miljø i bygg får konkurransefortrinnet som følger med tittelen, sier Lundblad.

Du må ha bachelorgrad ingeniørfag for å bli tatt opp, og nå er kravene til fagsammensetning spisset for å få tittelen sivilingeniør, i tillegg til å bli masterkandidat.

Som tidligere kreves det minst 25 studiepoeng i matematikk, og minst 5 studiepoeng i statistikk. I tillegg kreves det nå minst 7,5 studiepoeng i fysikk, og til sammen minst 20 studiepoeng ingeniørfag i termodynamikk, strømningsteknikk, varmetransport, varme- og kjøleteknikk, VVS, energiteknikk, automatisering, byggeteknikk, bygningsfysikk eller inneklima. Søkerne rangeres etter karaktergjennomsnitt på bachelorgrad.

Fra før kan OsloMet gi sivilingeniørtittel til kandidater på masterstudiet i bygg- og konstruksjonsteknikk. Institutt for bygg- og energiteknikk har i tillegg til de to masterstudiene også et ingeniørstudium (bachelor) i energi og miljø i bygg og et byggingeniørstudium.

Powered by Labrador CMS