ENERGIFLEKSING: Administrerende direktør i Elvia, Kristin Lian og OSO-sjef Sigurd Bråthen går sammen i nytt FOU-prosjekt.
ENERGIFLEKSING: Administrerende direktør i Elvia, Kristin Lian og OSO-sjef Sigurd Bråthen går sammen i nytt FOU-prosjekt.

OSO og Elvia tester fleksibiliteten

Biri: OSO og nettselskapet Elvia har startet et FoU-prosjekt om energilagring i varmtvannsberedere. Målet å holde nettleien til kundene så lav som mulig.

Published

- På grunn av den sterke elektrifiseringen her i landet, spesielt med sterk økning av elbiler, vil vi få kapasitetsutfordringer. Det betyr at vi enten må bygge ut eller forbedre nettet, eller se oss om etter andre løsninger. Samarbeidet vårt med OSO Energy kan bli løsningen. Nå skal varmtvann i berederne sørge for lavere strømforbruk og derfor billigere nettleie på sikt, sier administrerende direktør i Elvia, Kristin Lian.

Tirsdag inviterte Elvia-direktøren og OSO-sjef Sigurd Bråthen NemiTek til presentasjon av sitt nyetablerte samarbeid. Selskapene har igangsatt et FoU-prosjekt om energilagring i varmtvannsberedere – som kalles Norges største potensiale for fleksibilitet i strømnettet.

Bakgrunnen er en analyse av at både befolkningsvekst, økt antall elbiler og effektkrevede elektriske apparater i hjemmet setter kapasiteten i strømnettet på prøve.

Ved å lagre og redistribuere energi fra lokale varmtvannsberedere har man en hypotese om at man kan spare opptil en milliard kroner over en periode på ti år.

Store besparelser

- Det er om lag to millioner varmtvannsberedere knyttet til elnettet, og kan man flytte kapasiteten i nettet innen et lokalt område, vil man kunne hente til dels store besparelser. Vi i OSO startet allerede for fire år siden OSO Energy for å være i front av utviklingen, sier produktsjef Sigurd Bråthen i OSO.

Kristin Lian sier at de også ønsker å være i front av utviklingen og at utfordringene som vil komme i forhold til mulig lav kapasitet i nettet lokalt, kun kan løses lokalt. Man kan nemlig ikke så lett overføre nettkapasitet fra andre distrikter.

Derfor er et system der man kan se for seg at varmtvannsberederne kan spare energi, og tilføre overskuddsenergien til nettet lokalt, særdeles spennende.

Hva er alternativet til en videre utvikling basert på et pilotprosjekt som dette?

- Da må man se på forskjellige andre løsninger, som å bygge ut mer kraft, forbedre overføringslinjer eller nettbatterier. Alt dette er mulig å gjennomføre, men mindre attraktivt fordi det vil bety økte kostnader for forbrukerne gjennom økt nettleie. Dette prosjektet vil mulig også kunne forutse forbruket lokalt, og således styre dette på en god måte.

I forbindelse med IoT (Internet of things) har kritiske røster reist seg i forhold til personvernet. Hvordan er dette ivaretatt her?

- Det var faktisk noe av det vi tok fatt på først. For det første ønsket vi å sikre forbrukerne, og for det andre trenger ikke nettselskapet å vite annet enn summen av forbruket, og hvordan man eventuelt kan utnytte overskuddskapasiteten som nå lagres i det varme vannet. Så det lot seg enkelt løse, fastslår Lian.

Utkobling

Elvia og OSO setter nå i gang pilot-testing på Honne Hotel og konferansesenter på Biri. Hovedformålet er altså å holde nettleien til kundene så lav som mulig.

Med sin lange erfaring og teknologiske innsikt har OSO utviklet en styringsenhet for sine beredere som kan bidra til å gi den fleksibiliteten som er nødvendig for å gi god strømkapasitet til alle døgnets tider, selv på de kaldeste vinterdagene.

Varmtvannsberederen kan kobles ut når det er stor ”trafikk” på strømnettet uten at det går ut over kundenes komfort og sikkerhet. Berederen kobles kun ut dersom kunden har nok oppvarmet varmtvann. Målet er å fordele forbruket utover døgnet.

- Da blir det mer stabilt nett og man unngår forbrukstopper. Vi ønsker derfor å se på muligheten for å varme opp vannet på andre tider av døgnet uten at kunden skal merke det, sier Lian.

Venter miljøgevinst

Med OSOs nye bereder vil kunden få reduserte strømkostnader. Men siden berederne også hjelper til i strømnettet vil alle Elvias kunder nyte godt av dette ved at nettleien holdes nede. Det viktigste er imidlertid at dette gir miljøgevinst og redusert ressursbruk.

Piloten er en del av IDE-prosjektet (intelligent distribusjon av elektrisitet) som ledes av Smartgridsenteret på tvers av flere nettselskaper. Enova har gitt et tilskudd på 25,1 millioner kroner totalt til fire demonstrasjonsaktiviteter som skal se på «fremtidens fleksible og digitale distribusjonsnett». En av de fire aktivitetene er forbrukerfleksibilitet hvor Elvia skal se på batterier og varmtvannsberedere som mulige fleksibilitetsløsninger.

Prioriterer sikkerhet

Sigurd Bråthen sier til NemiTek at det har vært viktig helt fra begynnelsen av prosjektet at man jobber ut fra sikkerhet. Derfor er det laget et system med en styringsenhet som er tatt ut av varmtvannsberederen og monteres på veggen.

- Denne enheten er konstruert ved hjelp av høykvalitetskomponenter, fordi vi ønsker en mest mulig stabil leveranse av varmtvann til kundene, og at enheten selv har lengst mulig levetid. Hadde den vært inne i berederen, og potensielt kunne utsettes for 70 varmegrader, ville den ha hatt en langt større sikkerhetsrisiko. Dessuten har vi laget et system der man kan styre dette via en app om man vil, men det fungerer også dersom internettet skulle falle ut i perioder.

Dette er et system som faktisk gagner både forbrukeren og samfunnet, det er ikke alltid tilfellet?

- Nei, det kan du si, men det er i sannhet tilfellet her. Men dette er ikke et produkt man som forbruker kan løpe og kjøpe hos nærmeste forhandler i morgen. Mange rørleggere har vel knapt rukket å gjøre seg kjent med dette pilotprosjektet heller, sier Bråthen.

Det er montert 20 testpiloter foreløpig og de skal i gang med 120 testprosjekter på et hytteområde på Sjusjøen ved Lillehammer snart.
- Til høsten ligger det an til at vi har kommet langt med testingen, så ved juletider håper vi å kunne begynne å slippe produktene ut på markedet, tror Bråthen.

Powered by Labrador CMS