Miljørådgiver ble «Årets Ildsjel»

RIFs hederspris «Årets Ildsjel» ble i november utdelt til miljørådgiveren Eirik Wærner for hans innsats i RIFs ekspertgruppe for bygge- og anleggsteknikk.

Published

Eirik Rudi Wærner, som til daglig jobber som miljørådgiver i Multiconsult, er medlem av miljøgruppen i RIFs ekspertgruppe for bygge- og anleggsteknikk. Denne ekspertgruppen har i en årrekke utmerket seg ved å produsere flest kurs og publikasjoner av alle ekspertgrupper hos RIF.

Miljørådgiver Eirik Wærner mottar hedersprisen, «Årets Ildsjel».
Miljørådgiver Eirik Wærner mottar hedersprisen, «Årets Ildsjel».

«Årets ildsjel»:

En utmerkelse til enkeltpersoner i RIFs medlemsbedrifter som har bidratt ekstraordinært, med å synliggjøre verdien av rådgivende ingeniørers kompetanse, og med å heve kunnskapsnivået i hele byggenæringen.

Eirik har vært aktiv i gruppen og hos RIF i mange år, som en tydelig talsperson for bærekraftstekning gjennom riktig materialvalg i byggeprosjektene. Han er en av landets fremste eksperter på miljøkartlegging ved ombygging og rivning. Wærner er ansvarlig for RIF-kurset i miljøkartlegging, som er anerkjent som det faglig tyngste kurset i Norge innen fagområdet.

Med prisen følger det grafiske trykket «Hjem til hytta» av kunstneren Kristian Finborud.
Med prisen følger det grafiske trykket «Hjem til hytta» av kunstneren Kristian Finborud.

Eirik representerer rådgiverbransjen i flere eksterne fora, blant annet i nettverket som utarbeider nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall, og han har også ledet arbeidet med miljøkriterier for prosjekterende i stiftelsen Miljøfyrtårn. - Eirik Wærner er en ekte ildsjel som er opptatt av å spre miljøkunnskap til hele byggenæringen, sier Ari Soilammi, RIFs utviklingssjef i en kommentar til utdelingen av prisen Årets Ildsjel.