VINKEL: Nytt tak med god vinkel var et godt argument for å velge solceller på brannstasjontaket, viser Geir Andersen (til venstre) og Henrik Trømborg.
VINKEL: Nytt tak med god vinkel var et godt argument for å velge solceller på brannstasjontaket, viser Geir Andersen (til venstre) og Henrik Trømborg.

Solceller på brannstasjonen: Miljø, ikke butikk

Elektriske støt fra solcelleanlegg kan være livsfarlige for brannmannskapene. I Drammen gjør solceller på brannstasjontaket det mulig å lære mer.

Published

God økonomi er det ikke i løsningen, men den er et godt miljøtiltak.
– Prisen på solceller blir stadig lavere, men den dagen det blir veldig lønnsomt på mindre anlegg, tror jeg ligger litt frem i tid, sier Geir Andersen.

Mest for miljøet

Vedlikeholds- og miljøsjefen i det kommunale selskapet Drammen Eiendom ser på solcelleinstallasjoner som et miljøtiltak. Lønnsomheten blir begrenset når avskrivninger, finanskostnader og FDV tas med i regnestykket.

– Selv om prisen på solceller går nedover og effekten opp, så er det kostnader ved arbeidskraft slik som konsulenter, montasjefolk og elektrikere som ikke blir lavere. Her kostet det 2200 kroner pluss moms per kvadratmeter. Det er installert 360 kvadratmeter solceller, og hver kvadratmeter produserer 140 kilowattimer i året, forteller Andersen.

Produksjonen er høyere enn før fordi solcellene er høyeffektive monokrystallinske. Billigere er de også blitt.
– Så det går i riktig retning, sier Andersen.

Trenger strømmen

«Her», det er brannstasjonen i byen. Da bystyret i Drammen bevilget en million til solcellepanel på et offentlig bygg, var den et naturlig valg. Det var allerede satt av midler til nytt tak som var klart til solcellene skulle monteres. Det gjorde Solenergi Fusen på to uker.
– Det er viktig å vurdere egnetheten og levetiden på et tak før det monteres solceller på det. De gir mest miljø for pengene hvis de legges på et nytt tak eller på et nytt bygg,

– Samtidig fikk vi isolert under taket med 20 centimeter. Det er også et meget godt miljøtiltak. Dessuten er vinkelen på taket veldig bra. Det tredje momentet er at brannstasjonen har mannskapsrom med kjøling slik at den har bruk for strøm om sommeren, forteller han.

Farlig når det brenner

Nå kan innsatsstyrkene til brannvesenet lære mer i eget hus om hvordan solcellepanelene virker. Branninspektør Henrik Trømborg forteller hvordan de ofte møter problemer hvis det brenner i et bygg med solceller:

– Det gir forhøyet kompleksitet. Derfor er vi opptatt av god merking. Når modulene er koblet i serie og kommer opp i 1000 volt, betyr det at det er for høy spenning for kroppen vår, sier han. Hvis mannskapene må skjære hull i taket for å lufte ut branngasser, risikerer de livsfarlig elektrisk støt hvis de treffer en kabel som de ikke visste om.

– Meld fra!

På brannstasjonen har det vært viktig at solcellene ikke er plassert helt ut mot gesimsen og helt oppå mønet. Slik bør andre også tenke, ifølge Trømborg:
– Vi har sagt at det ikke skal være mer enn 20 meter med solcellepaneler før det er en spalte, sier han.
Og dessuten: – Koblingspunktet der det kan oppstå lysbuer, skal unna det brennbare materialet. Det er nesten det eneste stedet der det kan oppstå brann fra et anlegg, sier Trømborg.

– Solceller i veggene gir oss litt ekstra bekymringer. Vi vet ikke hvor kablingen går, sier han.

Trømborg oppfordrer alle som monterer solcellepaneler, til å melde fra til brannvesenet. Gjerne gjennom byggesaksavdelingen i kommunen. Siden mange ettermonterer solceller på gamle bygg, har ikke brannvesenet noen oversikt.

Powered by Labrador CMS