UJEVNT: Bygningene er energisnillere når de er omtrent jevnhøye, viser erfaringene her fra Seattle.
UJEVNT: Bygningene er energisnillere når de er omtrent jevnhøye, viser erfaringene her fra Seattle.

Sparer energi med tette og jevne bygg

Jo tettere bygningene står og jo mer jevnhøye de er, jo mindre energi trenger de, viser ny forskning.

Published

Jo tettere bygningene står og jo mer jevnhøye de er, jo mindre energi trenger de, viser ny forskning.Forskerne er sørkoreanske, eksemplene amerikanske, men resultatene kan overføres direkte til norske forhold. De viser at det er energi å spare på å planlegge bygningene i et område samlet, bygge dem tett sammen og gjøre dem mest mulig like høye.

«Norsk» klima

Yong Jin Ahn og Dong Wook Sohn har nemlig forsket på energien i boliger i Seattle. Resultatene er publisert i tidsskriftet Energy & Buildings.I Seattle er temperaturen sammenlignbar med forholdene langs norskekysten: Sommertemperaturen holder seg stort sett under 25 grader, mens gjennomsnittet om vinteren ligger mellom tre og åtte varmegrader.Mange har forsket i varmere deler av verden, med helt andre resultater: Når det først og fremst er kjølingen som trenger energi, gjelder det å finne den rette kombinasjonen av skygge, ly mot varm vind og brede gater til kjøligere vind.

Må rapportere

Dessuten er statistikken god i den amerikanske kystbyen. Alle som eier boligbygg på mer enn 1850 kvadratmeter (20 000 kvadratfot), må følge med på energibruken og rapportere den til kommunen hvert år. Forskerne har holdt seg til bygg som bruker minst 95 prosent av gulvarealet til bolig.De har også tatt hensyn til inntekten til dem som bor i bygningene – for å prøve å korrigere for dem som er nødt til å leve billigst mulig – og til trærne som vokser i nærheten.

Tydelige forskjeller

Forskjellene er tydelige, og først og fremst ut fra forholdet til de aller nærmeste bygningene, viser tallet.Det er spesielt tettheten og høydevariasjonen som gjør det mulig å spare energi. Jo tettere bygningene står, jo mindre energi bruker de. Og hvis alle bygningene i et lite nærområde er omtrent like høye, så utnytter de også energien bedre.

Høyere bygninger hjelper ikke

Forskerne har også sett på hvor høye bygningene er og om høyere bygninger trenger mindre energi til oppvarmingen. Her er ikke resultatene så forskjellige at det går an å fastslå noe sikkert. Tetthet i høyden oppveier det varmetapet som mer skygge fører til. Så er da også boligene i Seattle temmelig lave: Gjennomsnitts-flerfamilieboligen er lavere enn halvannen etasje.– Energieffektiviteten til en bygning med flere boliger, er tydelig påvirket av den urbane formen på nabolaget, konkluderer Yong Jin Ahn og Dong Wook Sohn. – Og i dette klimaet er de trekkene som minimerer varmetapet om vinteren, mye viktigere enn de som påvirker kjølebehovet om sommeren.

Powered by Labrador CMS