TA BILDER: Det lønner seg å dokumentere jobben som gjøres og å ha et skikkelig system for å lagre bildene med en sikker løsning for sikkerhetskopiering.
TA BILDER: Det lønner seg å dokumentere jobben som gjøres og å ha et skikkelig system for å lagre bildene med en sikker løsning for sikkerhetskopiering.

Tapte flere hundre tusen på å miste bildene av avløpsrøret

Mister du bildene fra en jobb, kan det koste så mye at det knekker hele firmaet. En rørleggerbedrift har tapt rettssak om erstatning fordi dokumentasjonen var borte.

Published

SBedriften tok ansvaret for at et avløpsrør var lagt feil. Regningen ble sendt til rørleggeren som hadde gjort jobben gjennom sitt eget enmannsfirma. Nå har Agder lagmannsrett fastslått at rørleggeren ikke er ansvarlig for utgiftene – først og fremst fordi bedriften ikke hadde tatt vare på bildene som han hadde sendt dem fra oppdraget.

Åtte år siden

Saken begynte allerede i 2012. Da hadde bedriften fått oppdraget med et nytt bad på rundt tre kvadratmeter i kjelleren hjemme hos en privatkunde.

Jobben var det en rørlegger med enkeltmannsforetak som gjorde. Han skiftet ut det gamle avløpsrøret under gulvet – hovedledningen – og koblet til nye grenrør for sluk, toalett og vask. Jobben tok fire og en halv time.

Svai i røret

Et år eller to senere fikk kunden plager med kloakklukt. Bedriften gjorde flere forsøk på å rette opp, men til slutt havnet saken hos forsikringsselskapet til kunden. En innvendig inspeksjon av avløpsrøret med kamera viste at det sto en vannlomme i hovedledningen som rørleggeren hadde lagt. Vannet fylte rundt 60 prosent av rørdimensjonen.

Da bedriften meislet opp gulvet, viste det seg at det var svai i røret. På snaut halvannen meter var det et fall på fire centimeter fra toalettet, og så et motfall på fem–seks centimeter ved ytterveggen. Derfor mente bedriften at problemene skyldtes mangler ved arbeidet som rørleggeren hadde gjort. Tingretten var enig og dømte rørleggeren til å betale erstatning og saksomkostninger.

Tingretten brukte fagkyndige meddommere. Bedriften krevde det samme da rørleggeren anket til lagmannsretten, men det sa lagmannsretten nei til.

Dommerne uenige

De tre dommerne i Agder lagmannsrett ble ikke enige om hvem som hadde ansvaret for feilene, men delte seg med to mot én. De to som var i flertall, mener at forklaringene fra takstmann og sakkyndige vitner gjør det vanskelig å vurdere hvem som var ansvarlig for svaien i avløpsrøret.

Dermed ble det avgjørende hvem som var nærmest til å sikre bevis. Rørleggerne i bedriften skal ta bilder av arbeidene de gjør, og det hadde også rørleggeren med enkeltmannsforetak gjort. Men hverken bedriften eller rørleggeren klarte å finne igjen bildene sine.

Bedriften hadde hatt et datavirus som kunne ha gjort at bildene var slettet. Ifølge de to dommerne svekker det troverdigheten til bedriften at den ikke opplyste om viruset da tingretten behandlet saken.

Bildene avgjorde

– Slike bilder ville hatt sentral betydning for bevisvurderingen i saken. Manglende bevissikring må gå ut over bedriften, fastslår flertallet i lagmannsretten. Den tredje dommeren, som altså havnet i mindretall, mener derimot at rørleggeren har vært grovt uaktsom. Sannsynligheten for at det er andre grunner til feilen enn arbeidene hans, er så liten at det ikke blir avgjørende hvem som skulle ha sikret bevis, mener dommeren.

Dermed koster saken rørleggerbedriften om lag 750 000 kroner. For det første må den selv dekke de 134 000 kronene som tingretten mente at rørleggeren skulle erstatte. For det andre må den betale rørleggerens sakskostnader på 304 000 kroner. Og for det tredje har rørleggerbedriften hatt omtrent like store utgifter til sin egen advokat.

Powered by Labrador CMS