Konferanse: «Flyt i prosjekt»

Ja, vi vil ha bedre flyt i prosjektene

De siste årene har Lean Construction, digital samhandling, VDC og systematisk ferdigstillelse vært populære virkemidler for å oppnå god flyt og bedre resultat i prosjektene. 20. februar setter NemiTek dette på agendaen på konferansen «Flyt i prosjekt».

Published Last updated

– Konferansen «Flyt i prosjekt» fokuserer på hva som gjøres, hvordan dette gjøres, hva som skal til og hvilke resultat dette gir. En rekke aktører besitter viktige erfaringer og har målrettet satsing for å få bedre flyt, og vi ønsker å bidra til å få disse viktige erfaringene ut i bransjen, sier Hilde Monica Klungtvedt, arrangementsansvarlig på vegne av NemiTek.

Konferansen har en rekke spennende og dyktige foredragsholdere, som har lang erfaring med tematikken. Forsvarsbygg har de siste årene hatt høyt fokus på flyt og forbedringsarbeid i organisasjonen og Ola Haave kommer for å fortelle hvordan og hvorfor dette er gjort, hvilke ringvirkninger det har gitt og hvilke erfaringer og læringspunkter de har hatt så langt. I tillegg er fokuset på veien videre, hvordan Lean og digitalisering er med å skape kultur for standardisering og hvordan disse tre henger tett sammen.

LES MER OM KONFERANSEN HER

Helse Bergen har de siste tre årene hatt Lean Construction, digital samhandling og systematisk ferdigstillelse som sentrale deler av sin gjennomføringsstrategi. Dette har gitt stor verdi til prosjektet Nytt Barne- og Ungdomssjukehus på Haukeland.

Anita Topdal, prosjektleder Lean, fremdrift og Systematisk ferdigstillelse vil dele erfaringer etter to år med byggefase og fokusere på hvordan det jobbes i prosjektet, hvilken verdi dette gir og hvordan måleparametere er en viktig del av prosjekthverdagen. Ett viktig spørsmål om prosessene knyttet til disse store temaene, er om de kun er forbeholdt de store prosjektene, eller om man enkelt kan gjøre det i alle typer prosjekter?

Når man jobber med flyt er det svært viktig å ta inn over seg hvilke virkemidler som må til og hvordan man skal få menneskene til å fungere og trives i prosjektene og på denne måten dra i samme retning. Dette og fokus på hva Lean og VDC egentlig er, vil Bjørn Ungersness fokusere på i sitt foredrag.

Stian Garmann Oestreich brenner for systematisk ferdigstillelse og skal fortelle hvordan Multiconsult har jobbet med dette i de siste prosjektene. I tillegg får vi høre hvilke erfaringer Backe AS har fra sine prosjekter, eksempler fra anleggsbransjen og prosessindustrien, og hva Johnny Rimestad Sætre tror venter oss i fremtiden.

– Johnny Rimestad Sætre var i fjor med på podcasten LØRN.TECH#295 som handlet om nye måter å planlegge på. Podcasten fikk stor oppmerksomhet, og vi er veldig glade for at han blir med på konferansen for å dele sine erfaringer, sier Klungtvedt.

Målgruppen for konferansen er alle aktører i bygg, anleggs- og prosessindustrien, med det er også stor overføringsverdi til andre bransjer. Konferansen avsluttes med felles middag på kvelden, kombinert med utstilling hvor deltakerne kan teste ut flater og verktøy.

– Det blir spennende å høre hva de ulike aktørene har lært og erfart så langt. I tillegg tror jeg det er viktig at vi ufarliggjør begreper som Lean Construction, VDC og Systematisk ferdigstillelse. I praksis er jo dette bare sunn fornuft satt i system for å oppnå bedre flyt i prosjektene våre, sier Klungtvedt.

På Facebook? Her er konferansens Facebook-event

Powered by Labrador CMS