Hvordan bli byggdrifter?

Published

Har du en drøm om å bli byggdrifter? Her finner du informasjon om yrket og den utdanningen du trenger for å oppnå tittelen.En byggdrifter – også kalt en vaktmester er en fagperson som står for drift, reparasjoner, kontroll og vedlikehold av bygg og anlegg. Byggdrifteren har ansvar for tekniske installasjoner som: låsesystem, alarmsystemer, brannvarsling, VVS-anlegg, heis, ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, kjøleanlegg, FDV- og SD-programmer og annet som er knyttet til bygget.

Praktisk anlagt person

Du må altså være en praktisk anlagt person for å kunne bli en byggdrifter. Det kreves at man er selvstendig ettersom man ofte jobber alene. Samtidig bør man være god på kommunikasjon, da man må være i kontakt med andre fagpersoner og være serviceinnstilt ovenfor mennesker i bygget.

Utdannelse

De fleste som ønsker å bli byggdriftere starter utdanningen allerede på videregående skole. Først tar man Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og deretter Byggdrifterfaget. Her lærer du om tekniske løsninger, komponenter og systemer og får tverrfaglig systemkompetanse. Etter endte studier på videregående må man arbeide i bedrift i tre år som lærlig. Når læretiden er over må fagprøven/svenneprøven bestås før man får tittelen byggdrifter.Voksne som ikke har fullført videregående skole kan utføre en femårig praksis før en tverrfaglig eksamen på Vg3 og fagprøven/svenneprøven for å bli en byggdrifter.

Videreutdanning

I dag er det mye som automatiseres i bygg og som bidrar til å forenkle arbeidsdagen, men likevel er byggdrifteren uerstattelig. Etter hvert som byggene blir smartere og mer teknologiske øker også kravene til byggdrifterne – en må stadig heve kompetansen innen elektronikk og kontrollfunksjoner og IKT. HMS, Bærekraft, ENØK, klimautslipp og miljøet står også mer i fokus nå enn før.Det finnes flere kurs for å skaffe ny kompetanse og holde seg oppdatert som byggdrifter. Eksempelvis kan en ta kurs innen: økonomi, HMS, førstehjelp, brannvern og avfallsbehandling. Det finnes også en fagskoleutdanning som tekniker i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Studiet tas over to år på deltid – også som nettstudium. Ønsker man enda ytterligere to år med utdanning kan en bli Fagskoleingeniør (FDVU), en utdannelse innen forvaltning, ledelse og utvikling av større bygg og eiendommer.

Jobbmuligheter

Byggdrifteren kan jobbe i offentlige og mer avanserte bygg som skoler, svømmehaller og sykehus, eller i private bedrifter, hoteller og næringsparker. Med kurspåbygging og videreutdanning finnes det flere muligheter.I gjennomsnitt har en byggdrifter 354 000 kroner i årslønn.