HVER MÅNED: En ny New York City hver måned, det er verdens byggeplaner de neste 40 årene.
HVER MÅNED: En ny New York City hver måned, det er verdens byggeplaner de neste 40 årene.

FM-rapport: Slik håndterer du klimaendringer

En ny rapport omsetter tusenvis av sider med klimaforskning, til praktiske råd for fasilitetsstyring. – FM er ikke «business as usual» lenger, konstaterer IFMA.

Published Last updated

– Det er viktig at fasilitetsstyrere og eiendomsforvaltere arbeider sammen med både private og offentlige partnere for å finne langsiktige løsninger, mener John Carrillo. Styrelederen i den internasjonale organisasjonen for fasilitetsstyring, IFMA, har mer enn 40 år bak seg i bransjen og er til daglig ansvarlig for fire millioner kvadratmeter i det amerikanske telefonselskapet AT&T.

Kan påvirke

Forvaltere og fasilitetsstyrere må vite hvordan bygningene de har ansvaret for, bidrar til klimaendringene. Forbedringene de gjør, kan påvirke klimaet så vel som bygningene, heter det i IFMAs rapport om klimaendringene.

Rapporten peker på hvordan tiltak som gir mindre CO₂-utslipp, reduserer vannforbruket og utnytter arealene bedre, både kan spare penger og redusere klimapåvirkningen.

Stort energibehov

Infrastrukturen som gir bygningene vann, er ikke laget for de klimaendringene som er i gang, og i store deler av verden er det for lite vann.

Det er likevel energibruken bygg og eiendom har mulighet til å påvirke mest. Her er det selvsagt svært mange som arbeider for at bygningene deres skal bruke mindre energi. Likevel økte energibehovet til verdens bygninger med fem exajoule – 1400 terawattimer – fra 2010 til 2016. Det tilsvarer 55 ganger årsforbruket i alle husholdningene i Norge. I tillegg kommer bygningsmengden i verden til å dobles innen 2060, tilsvarende én ny New York City hver måned.

– Energisystemene endres, noe som både kan påvirke sikkerheten og sårbarheten til energileveransene. Det er viktig å være klar over klimapåvirkningen på energisystemene, slik at kommunikasjon, transport og andre systemer påvirkes så lite som mulig. Sårbarhet er et viktig tema for fasilitetsstyrere og skaper behov for å overvåke fra dag til dag, heter det i IFMA-rapporten.

Tusenvis av milliarder

Modellene som begrenser den globale oppvarmingen til 1,5 grader, krever investeringer på 22 000 milliarder kroner i energisystemene hvert år frem til 2035. – Påvirkningen fra bygningene på disse tallene er stor. Redusert energibruk sparer driftsutgifter, men påvirker også disse modellene, heter det i rapporten.

Ekstremvær, luftkvalitet, sårbar matproduksjon og stigende havnivå er andre endringer å være forberedt på.

For eiendomsforvaltere og fasilitetsstyrere betyr det at det er nødvendig å tenke nøye igjennom om det er nødvendig å bygge nytt. Går det an å bruke en eksisterende bygning igjen? Kan ny teknologi gjøre at du unngår å bygge?

Rask endring

Dette er IFMA:

IFMA – den internasjonale organisasjonen for fasilitetsstyring – samler 23 000 medlemmer i mer enn 100 land. IFMAs eget forskningsinstitutt står bak rapporten «Climate Change Fundamentals for Facility Management Professionals»

Så er det viktig å tenke på hvordan de som arbeider eller bor i en bygning, skal reise til og fra og hvordan varer skal leveres. Bygningene må settes i stand til å tåle tøffere vær uten at det går ut over driften eller sikkerheten til menneskene som oppholder seg der. Og så kommer IFMA-rapporten selvsagt tilbake til karbonfotavtrykket. Måling av karbonfotavtrykk er et godt verktøy for å få ned både utslippene og kostnadene.

– Bygging, forvaltning og drift av bygninger og den daglige fasilitetsstyringen endrer seg raskt. Den kommer til å utvikle seg videre etter hvert som regler, firmakrav og sosiale forventninger utvikler seg. Kontinuerlige forbedringer og oppdateringer er blitt en nødvendighet, fastslår rapporten.

Powered by Labrador CMS