VVS Fagmann-teamet: Markedssjef i Brødrene Dahl, Ane Soløst (til venstre), markedskoordinator Stine Bendiksen og leder Jan-Christian Heggeli.
VVS Fagmann-teamet: Markedssjef i Brødrene Dahl, Ane Soløst (til venstre), markedskoordinator Stine Bendiksen og leder Jan-Christian Heggeli.

VVS FAGMANN:

Forberedt på dokumentasjonsrush

Før den nye avhendingsloven trer i kraft ved årsskiftet vil interessen for dokumentasjon stige kraftig fra kunder og takstmenn. Det har VVS Fagmann-kjeden vært forberedt på fra 2020.

Da kom kjedens prosjekteringsverktøy som genererer fullverdig prosjekterings- og dokumentasjonsunderlag i henhold til lovendringene i 2019.

Mangelfull prosjektering og dokumentasjon kan redusere takstverdien for våtrom, selv for helt nye bad og med inntil 10 års tilbakevirkende kraft. Dette har ligget i kortene allerede i forarbeidet til endringer i avhendingsloven som Stortinget vedtok 16. mai 2019.

Målet med loven er å gjøre salg av boliger tryggere. Endringene er såpass omfattende at loven blir betegnet som «den nye avhendingsloven».

– Vi så hvor dette bar og fikk etablert prosjekteringsverktøy som gir dokumentasjonsunderlag til sluttkunden i samsvar med loven, sier Jan Christian Heggeli, leder for VVS Fagmann.

Færre reklamasjoner

Verktøyet Fagmann Prosjektering er en spesialtilpasning for VVS Fagmann av systemet BDOK fra Byggeveiledning AS. VVS-kjeden satser stort på slike digitale løsninger i sitt arbeid for å forenkle kjedemedlemmenes hverdag.

Målet er at flere hender skal kunne brukes til inntektsgivende oppdrag, samtidig som kvalitet og profesjonalitet blir enda høyere.

– Prosjekteringsverktøyet bidrar til høy kvalitet, færre reklamasjoner og leveranser som er innenfor lover og regler. Dokumentasjon er en sentral del av dette og blir generert automatisk ved oppdragets slutt, sier Heggeli.

11. juni 2021 ble forskrift til avhendingsloven kunngjort. Forskriften trer i kraft samtidig med loven 1. januar 2022.

Forskriften er rettet mot bygningssakkyndige inkludert takstmenns arbeid med utarbeidelse av tilstandsrapporter.

Formålet er tilrettelegging for tilstandsrapporter av høy kvalitet som gir forbrukere betryggende informasjonsgrunnlag før kjøp av helårs- og fritidsbolig.

Selgere vil ikke lenger kunne ta «som den er»-forbehold og kjøpere vil ikke kunne påberope mangler som fremgår av tilstandsrapportene.

– Dokumentasjon blir avgjørende. Uten dokumentasjon vil tilstandsgraden bli Tilstandsgrad 2 selv om badet nettopp sto ferdig. Tilstandsgrad 2 medfører at våtrommet har en eller flere feil og mangler som medfører at eventuelt tegnet eierskifteforsikring ikke gjelder, med mindre våtrommet utbedres. For selgeren vil dette naturligvis kunne medføre lavere takstverdi, sier Heggeli.

Han legger til:

– Takstmenn uten røntgensyn vil først spørre selger og deretter håndverkeren om dokumentasjon. Uten dokumentasjon må tilstandsgrad og taksten nødvendigvis settes lavere, hvis ikke får takstmannen erstatningsansvar. Telefoner vil snart kime med økt frekvens fra selgere og takstmenn på dokumentasjonsjakt. Dette har VVS Fagmann vært forberedt på lenge og er noe av bakteppet for etableringen av prosjekteringsverktøyet.

Tek7 (2007) og senere Tek17 (2017) stiller prosjekterings- og dokumentasjonskrav. Selv om den nye avhendingsloven og forskriften ikke har tilbakevirkende kraft, vil den derfor likevel berøre bad som fortsatt er innenfor reklamasjonstiden på ordinære fem år – i ti år ved graverende feil og mangler.

Fakta om dokumentasjonsbehovet

Siden Tek7 (2007) er rørleggeren pålagt å prosjektere og dokumentere.

Tek17 viderefører dette og spesifiserer at våtrom skal prosjekteres og utføres så det ikke oppstår skade på konstruksjon og produkter på grunn av bruksvann, lekkasjevann og kondens. I tillegg skal anvisning fra produsent blir fulgt.

Tek17 innebærer i sum at rørlegger, før arbeidet starter, lager prosjektbeskrivelse for utføring i samsvar med forskrifter og anvisninger. Arbeid i samsvar med prosjektering og endringer skal så dokumenteres i sluttrapport.

Ny avhendingslov fra mai 2019 og forskrift fra juni 2021 trer i kraft fra nyttår 2022 vil ha stor betydning for rørleggere som bygger eller rehabiliterer våtrom. Prosjekterings- og dokumentasjonskravet blir da enda viktigere bl.a. fordi dokumentasjonens kvalitet kan innvirke på takstverdi.

Kravene til dokumentasjon fremkommer av forskriften til avhendingslova § 2-19. Forskjellige ting kan dokumentere, men det enkleste er prosjektbeskrivelse med påfølgende dokumentasjon på utførelse.

Forskriftens § 2-23 går rett i kjernen på betydningen av prosjektering og dokumentasjon: Uten dette kan tilstandsgrad bli satt lavere. Det kan innebære vesentlige avvik ved våtrommet, noe som får betydning for prisfastsettelse av bolig/fritidsbolig.

I sum vil boligeiere (og takstmenn) bli meget opptatte av dokumentasjon.

Kunder kan kreve prisavslag eller nekte å betale dersom våtrom har vesentlige avvik som følge av manglende prosjektering og dokumentasjon på utførelse. Hvis kunder etterspør og ikke mottar dette for tidligere utført arbeid, kan det være erstatningsansvar.

Bruk av VVS Fagmann sitt digitale prosjekterings- og dokumentasjonsverktøy sikrer utførelse i henhold til Tek17, bransjestandarder og anvisninger fra produsent. Verktøyet bidrar til å sikre kunden dokumentasjon og rørleggeren mot betalingsreduksjon og erstatningskrav.

Powered by Labrador CMS