– Kummene ferdigstilles etter oppdragsgivers spesifikasjoner og leveres komplett til kunde, sier Alf Ersnes, teknisk sjef for VMT i Brødrene Dahl.
– Kummene ferdigstilles etter oppdragsgivers spesifikasjoner og leveres komplett til kunde, sier Alf Ersnes, teknisk sjef for VMT i Brødrene Dahl.

Brødrene Dahl lanserer tette PE-vannkummer på 2000 og 2500 mm

Brødrene Dahl har, i samarbeid med Uponor Infra, lansert tette vannkummer med diameter 2000 og 2500 millimeter for områder med høy grunnvannstand eller alunskifer. Kummene er laget i polyetylen, kan leveres som kjøresterk og har hundre prosent tett helsveist rørgjennomføringer.

Published Last updated

Ferskvann, sure eller basiske væsker, saltvann, kloakk og annet kan sive inn i vannkummer med tradisjonell utforming. En tradisjonell betongkum kan forvitre og svekkes under slike forhold. Det samme gjelder også rør og rørkoblinger inne i kummen. Konsekvensen kan være at forurensning kan trenge inn i drikkevannet.

– Etter tidligere å ha introdusert PE-kummen på Ø1600 millimeter, har vi videreutviklet konseptet i samarbeid med Uponor Infra og fått typegodkjent to større dimensjoner hos RISE (Research Institute of Sweden) i henhold til VA Miljøblad 112, sier Alf Ersnes, teknisk sjef VMT i Brødrene Dahl.

De nye kummene er med diameter på henholdsvis Ø2000 og Ø2500 mm. Alle tre kummer kan leveres med kjøresterk toppløsning.

PE-konstruksjonen er absolutt tett mot både inn- og utlekking. Den er velegnet for bruk i områder med aggressive jordmasser, i strandsoner og andre plasser hvor høy grunnvannstand er et problem. Kumløsningen er bærekraftig ved å være 100 prosent tett i 100 år.

Utviklingsarbeidet startet tilbake i 2008 i regi av Kai Gabrielsen ved VMT-avdelingen i Østfold. Kummene blir skreddersydd etter spesifikasjoner (høyder) og ferdigstilt ved BDs verksted i Holmestrand, inkludert hullsaging, sveising og montering av armatur. Før produksjon modulerer BDs tekniske avdeling kummene i 3D som bidrag til å sikre riktig utforming.

– Miljøbladet 112 stiller krav til at installasjonen skal skje innomhus ved gitte temperaturer og av sertifisert personell. Her støtter Brødrene Dahl som teknisk handelsbedrift entreprenører i å kunne levere avanserte løsninger, kanskje utover det deres egne sertifiseringer og verkstedsfasiliteter åpner for, sier Ersnes.

Sertifiseringen fra RISE innebærer at Brødrene Dahl, i samarbeid med Uponor, er den eneste på det norske markedet i dag med tredjepartskontroll i forhold til slike løsninger. Hovedmarkedet er for kommunalt drikkevann.

Fakta om krav til tette kummer i PE fra Brødrene Dahl

· Absolutt tetthet mot inn- og utlekking

· Lav vekt og enkel montering

· Modulerings- og designmulighet

· Korrosjonsbestandighet

· Fleksibel mot setninger

· Forankret mot oppdrift med oppdriftsplate

· Sveisbarhet

· Lang levetid

· Sertifisert av RISE etter VA Miljøblad 112

· Ø1600 dekker rørdimensjoner på 100, 150 og 200 mm, Ø200 og Ø2500 dekker 250 og 300 mm

Powered by Labrador CMS