SJEKKER: John Ove Laksberg og Grundfos sjekker videre for å finne ut hvordan Scala2-pumpene kan bli mest mulig feilfrie – her på arkivbilde fra da pumpen ble lansert i Norge i 2017.
SJEKKER: John Ove Laksberg og Grundfos sjekker videre for å finne ut hvordan Scala2-pumpene kan bli mest mulig feilfrie – her på arkivbilde fra da pumpen ble lansert i Norge i 2017.

Stopper salg av Grundfos-pumpe:

– Altfor mange reklamasjoner

Scala2-pumpene fra Grundfos svikter så ofte at Brødrene Dahl har tatt dem ut av sortimentet sitt. Nå selges gamle JP5-pumper frem til enten Scala-feilene blir rettet opp eller BD bestemmer seg for å bytte leverandør.

Published

Hver femte pumpe sviktet. Da Grundfos lanserte Scala2 i 2017, strømmet reklamasjonene inn.
– Siden starten av lanseringen har vi hatt en veldig høy andel av reklamasjoner – helt oppe i 20 prosent, forteller John Ove Laksberg. Han er salgssjef VVS for Grundfos i Skandinavia.

BD: – Altfor mange reklamasjoner

De mange reklamasjonene har fått Brødrene Dahl til å sette ned foten. Nå er Scala2-pumpene ute av sortimentet hos grossisten.

– Vi fanger opp avvik fra normal feilprosent eller reklamasjonsprosent ganske tidlig. Vi så jo på dette produktet at den var altfor høy og skilte seg tydelig ut fra tilsvarende produkter, sier marketing- og konseptdirektør André Larsen i Brødrene Dahl.

Han understreker at de aller fleste feilene som ble meldt, faktisk kom fra installasjoner som var gjort under slike forhold som pumpene er beregnet til å brukes under. Med andre ord: Det var produktet som sviktet, ikke rørleggeren.

Mange forbedringer

John Ove Laksberg forteller om en lang rekke forbedringer i produktet gjennom flere år.
– Blant annet har tilkoblingsdelen blitt forsterket betydelig slik at det ikke skal oppstå sprekkdannelser, forteller han.

Storparten av reklamasjonene skyldtes nemlig at kompositten knekker når trykket blir for høyt. I tillegg er akseltettingen byttet, forteller han.

Nå brukes samme akseltetning som på CM industripumper. En standard og velutprøvd modell, ifølge Laksberg.

I tillegg er komponentbeskyttelsen bedre ventilert og drenert, og det er gjort forsterkninger ved innløp og utløp.
– Jevnere støpeprosess, forklarer Laksberg.

Norge og verden

Forbedringene er gjort på alle pumpene som er produsert fra uke 50 i 2019. Det har hjulpet i resten av verden – der reklameres det nå på under tre prosent av pumpene – men ikke i Norge.

– Disse sakene har vi begynt å teste og undersøke. Vi har sendt ti pumper tilbake til fabrikken, og de er grundig testet, forteller han. Det viser seg at pumpene har fått trykkstøt helt opp til 18 bar. En Scala2 skal tåle 10 bar.

Anbefaler ekspansjonskar

Grundfos har en teori om hva som skjer:
– Dersom pumpen står i nærheten av en bereder og det ikke er ekspansjon mellom bereder og pumpe, vil varmt vann og høyt trykk bygge seg opp inne i pumpen, for den har tilbakeslagsventil. Men sikkerhetsventilen på berederen skal blåse ved 9 bar, så vi er usikre på hva som skjer, sier John Ove Laksberg.

Han minner om at det står i forskriften at det skal være ekspansjonskar mellom bereder og teknisk utstyr.
– Vi vil på ingen måte fraskrive oss ansvaret for dette, og vi vil fortsette å undersøke videre, sier Laksberg.

Han kan ikke konkludere ennå.
– Men mye tyder på at det må være et ekspansjonskar eller en reduksjonsventil på maks 10 bar i front der hvor vannet kommer inn på pumpen, sier han.

Stopp til rørleggerne

Mens Grundfos undersøker, lar Brødrene Dahl være å levere Scala2-pumper til kundene sine. Selv om det er produsentene som må stå inne for kvaliteten på produktene sine, er Brødrene Dahl opptatt av å være en garantist for god kvalitet, som André Larsen formulerer det.

– Vi skal ikke bidra til at kundene våre – rørleggerne – blir beskyldt for feil. Tvert imot skal vi kvalitetssikre slik at vi ikke leverer ut noe til kundene som gjør at de får feil og problemer. Det er vår plikt å si at dette må vi enten sette på hold og gjøre en vurdering, eller ta det helt ut av salg, sier han.

Vurderer andre leverandører

I tilfellet Scala endte det med det siste alternativet.
– Vi ruller ut JP5 som en god, gammel traver midlertidig, men vi leter etter flere trykkstyrte alternativer, sier Larsen.

Han roser Grundfos for veldig gode produkter og fastslår at de har muligheten til å komme tilbake med Scala i oppdatert versjon, men samtidig ser Brødrene Dahl etter andre produkter med tanke på å bytte til en annen leverandør om det trengs.

– Jeg håper de finner en løsning på dette og gjør noe med det, for det er et godt produkt, men det er ikke bra for håndverkeren eller for verdikjeden hvis den skaper reklamasjoner i neste omgang, sier André Larsen.

Her er alternativene:

Mens Grundfos fortsetter å lete etter en løsning for Scala2-pumpene, anbefaler John Ove Laksberg en JP med trykktank som et alternativ.

– Den tåler mindre trykk, men tanken som er under pumpen, fungerer som ekspansjonstank og fanger opp vann fra bereder. Vi har påpekt dette til kunder som ar hatt problemer med Scala2. De har montert ekspansjon og har ikke hatt lekkasje siden, forteller han.

Rådet til kundene er dermed å ha ekspansjon mellom pumpe og bereder eller bruke JP-pumpe med NRF-nummer 9040044 eller 9040042.

Hvis pumpen står i et privathus som trykkøker, anbefaler Grundfos heller CMBE-pumpeautomat med NRF-nummer 9040036.

– Er du fortsatt usikker, så ber vi deg om å ta kontakt med oss direkte, sier John Ove Laksberg i Grundfos.

Powered by Labrador CMS