August Kristiansen og hans kollegaer ved returavdelingen til Brødrene Dahl på Langhus ved Oslo jobber for rask og enhetlig returbehandling for alle kunder.
August Kristiansen og hans kollegaer ved returavdelingen til Brødrene Dahl på Langhus ved Oslo jobber for rask og enhetlig returbehandling for alle kunder.

BRØDRENE DAHL LANSERER RETURPORTAL:

Nå skal det gå raskere å returnere

Brødrene Dahl lanserer en portal som effektiviserer returbehandling for kundene. Returer kan initieres direkte fra smarttelefon og PC. Booking av ønsket returdato er blant mulighetene.

Published Last updated

Effektivisering er et evig, viktig tema innenfor bygg og anlegg inkludert VVS-bransjen. For å redusere tid til administrasjon, har Brødrene Dahl derfor utviklet en selvbetjent portal.

Portalen fungerer i vanlige nettlesere på PC, nettbrett og smarttelefoner. På nettbrett og smarttelefon blir det som å bruke en app.

Brødrene Dahls returportal skal effektivisere returbehandlingen. Returene kan initieres fra smarttelefon og PC:
Brødrene Dahls returportal skal effektivisere returbehandlingen. Returene kan initieres fra smarttelefon og PC:

– Returene vil nå starte i portalen. Her registrerer kundene ordrenummeret varen er kjøpt på. De kan også tilknytte prosjektkontonummer hos oss eller sine egne, interne prosjektnummer. På denne måten blir det enklere å knytte kreditbeløpet til riktig kostnadspost, sier Tomas Jonsson, inngående produksjonssjef i Brødrene Dahl.

I portalen blir det også mulig å legge inn ønsket returdato for større byggevarer som Brødrene Dahl må hente med kranbil. På denne måten kan rørleggerne koordinere returdato med dager hvor de uansett skal dit returvarene ligger.

Systemet håndterer flere returer samlet. I stedet for én kreditnota per retur, vil kundene få én samlenota. Det blir litt mindre å administrere og følge opp. Intensjonen er å etablere sporbarhet på returstatus gjennom systemet fra innlevering og frem til kreditnota.

De senere årene har Brødrene Dahl sentralisert returarbeidet til sitt sentrallager på Langhus ved Oslo.

Som før kan returvarer innleveres direkte ved de over 50 servicesentrene rundt om i landet. Noen varer vil forbli ved servicesenteret. Andre blir samlet opp og kjørt til Langhus. Her sørger avdelingsleder Mikkel Andresen hans team for enhetlig returbehandling.

– Når varene blir knyttet til ordrenummer vil kunden også bli kreditert samme pris som de betalte. Det vil mange sette pris på, sier Andresen.

Logistikkdirektør Ingar Bystrøm trekker frem at returer er noe som engasjerer og som Brødrene Dahl jobber fortløpende med videreutvikling av.

– Med returportalen tar vi nok et viktig skritt for å gjøre arbeidet med returer enklere og mer oversiktlig, sier Bystrøm.

Powered by Labrador CMS