Brødrene Dahl er nede i 3 prosent jomfruelige plast i miljøregnskapet. Her demonstrerer produksjonssjef Thomas Bjerkeseter ved Brødrene Dahl Langhus miljøvennlig strekkplast fra sukkerrør.
Brødrene Dahl er nede i 3 prosent jomfruelige plast i miljøregnskapet. Her demonstrerer produksjonssjef Thomas Bjerkeseter ved Brødrene Dahl Langhus miljøvennlig strekkplast fra sukkerrør.

BÆREKRAFT

Brødrene Dahl kutter CO2-fotavtrykk

Brødrene Dahls miljøtiltak gir jevne resultater inkludert kutt i CO2- fotavtrykk fra 12.897 tonn i 2020 til 12.046 tonn i 2021.

Published

Den samlede bærekraftstrategien inkluderer bidrag til utvikling av bærekraftige samfunn, reduksjon av utslipp og effektivisering av avfallshåndtering.

– Vi snur hver eneste stein – og mange samtidig – i arbeidet for å bli karbonnøytrale og redusere miljøfotavtrykket vårt. Mange tiltak handler om å bevege store strukturer i egen og vårt samlede nettverks regi. Miljørapporten dokumenterer at tiltakene virker, sier Dennis Knarvik som leder miljøarbeidet i virksomheten.

Transportvirksomheten har bidratt godt til redusert CO2-fotavtrykk med en nedgang på 8,9 prosent målt i forhold til totalt salg.

Innen 2030 ønsker Brødrene Dahl å ha nullutslipp på sin egen varetransport og sortere 95 prosent av avfallet.

Derfor har plast i emballasje stått høyt på dagsorden i 2021 og Knarvik kan fortelle om god uttelling.

– Andelen emballasje av jomfruelig plast som Brødrene Dahl bruker ved utgående distribusjon er nå nede i tre prosent. Bruk av papp har bidratt til å få andelen plast så godt ned, sier Knarvik.

Totalforbruket av emballasje var i 2021 på 506 tonn.

Powered by Labrador CMS