NY I KLASSEN: Henning Møllerløkken og Mesterakademiet tilbyr opplæring som rørleggermester. Konsekvensen er at hele mesterbrevloven skrives om.
NY I KLASSEN: Henning Møllerløkken og Mesterakademiet tilbyr opplæring som rørleggermester. Konsekvensen er at hele mesterbrevloven skrives om.

Mesterbrevnemnda dropper avtaler

Mesterbrevnemnda får ikke lov til å begrense hvor mange som kan tilby mesterutdannelse. Nå er avtalene med både Folkeuniversitetet, Blimester.com og Norges grønne fagskole avsluttet. Mesterakademiet er første nye tilbyder.

Published Last updated

– Vi ser veldig frem til å tilby mesterutdanning, sier Henning Møllerløkken.

Han er styreleder i Norges Mesterakademi. Den nye mesterskolen begynner å lære opp rørleggermestere allerede fra september.

Sivilombudsmannen sa nei

Bak det hele ligger en lang runde med søknader og klager. Tidligere er det bare Folkeuniversitetet og Blimester.com som har fått lov til å tilby opplæring til den som vil bli mester i et av byggfagene. Mesterakademiet søkte og fikk avslag.

Det endte med at Sivilombudsmannen grep inn og fastslo at Mesterbrevnemnda ikke har lov til å begrense opplæringen til bare to tilbydere. Eller rettere sagt tre: Norges grønne fagskole tilbyr også mesterutdannelsen, men ikke i byggfagene.

Glad for samarbeid

Møllerløkken og daglig leder Sven Meyer understreker at de kjenner ordningen og utdanningen godt, og at de ser frem til å samarbeide med Mesterbrevnemnda. – Jeg var leder for Folkeuniversitetets mesterutdanning i mange år, forteller Møllerløkken.

– Det er forståelig at Mesterbrev ønsker å ha kontroll over antall tilbydere, men så er det ingen juridisk hjemmel for å opprettholde den praksisen. Vi ser veldig frem til å kunne tilby vår løsning, og vi er i full gang med å innhente lærerkrefter.

Byggfagene først

I første omgang satser Mesterakademiet på byggfagene, men skolen har også fått kontakt med lærer for de andre estetiske fagene. Første fag til høsten blir bedriftsledelse.

– Vi kommer til å kombinere samlinger og nett. Nettet gjør opplæringen veldig fleksibel, samtidig som målgruppene er veldig glade i samlinger, oppfølging og tilstedeværelse. Vi ser for oss å etablere samlinger på Gardermoen. Det er ofte navet i Norge, sier styrelederen.

Han er opptatt av ikke å snakke ned de andre som tilbyr opplæringen, og er forsiktig når han blir spurt om hvorfor den som vil bli rørleggermester, skal velge nettopp Mesterakademiets tilbud.

– Vi er imponerte over de andre. Men vi har ekstra fokus på det pedagogiske og ønsker å lage et veldig fleksibelt og pedagogisk tilrettelagt tilbud til deltagerne. Det må være en personlig veileder og tett oppfølging slik at alle opplever mestringsfølelse, sier Møllerløkken.

Han mener det er sunt med konkurranse mellom flere som tilbyr opplæringen.
– Men vi kommer til å ta kontakt med konkurrentene med tanke på at vi vil legge en transparent opplæringsplan slik at du kan gå videre mellom oss hvis det er ønskelig, forteller han.

Ny mesterbrevlov kommer

Mesterbrevnemnda har gått grundig gjennom hva avgjørelsen kommer til å bety for mesteropplæringen i fremtiden. Nemnda har avsluttet avtalene med dem som tilbyr mesterutdannelse i dag. Samtidig er både dagens tilbud og det nye fra Mesterakademiet godkjent.

Det skal sikre at både de som utdanner seg nå og de som har søkt, skal være trygge på at de får den opplæringen de skal frem til den kommer på plass helt nye regler.

Nå arbeider nemnda med å skrive om hele mesterbrevloven. Mesterbrevnemnda håper at det ikke skal ta lang tid før ny lov og nye, permanente regler er på plass.

Powered by Labrador CMS