SAMLING: Åtte til tolv komponenter i en forhåndsmontert og fabrikktestet løsning. Slik beskriver Jon Olav Eidsmo blandeshunten som Grundfos har lansert.
SAMLING: Åtte til tolv komponenter i en forhåndsmontert og fabrikktestet løsning. Slik beskriver Jon Olav Eidsmo blandeshunten som Grundfos har lansert.

GRUNDFOS

Slår sammen komponenter

Opptil tolv komponenter er satt sammen til to enheter. Ifølge produsenten tar installasjon og igangkjøring halve tiden med den nye blandeshunten.

Published

– Det er alt i ett: Åtte til tolv komponenter i en forhåndsmontert og fabrikktestet løsning, sier Grundfos-selger Jon Olav Eidsmo.

Han snakker om den nye løsningen Mixit.
– Det er veldig vanlig å bygge blandesløyfer med en rekke komponenter, sier kollega André Sundli Barka.

– De kan være fra forskjellige leverandører, og det kan være komponenter som har flere funksjoner. Dette er kostnadsdrivende og en større installasjonsjobb. Det var vi løst med å gå over til prefabrikkerte løsninger, sier Barka.

Rask boks

Ifølge de to tar installasjon og igangkjøring halve tiden når det går an å klare seg med Mixit-enheten og en sirkulasjonspumpe.

– Ofte er løsningene anleggsspesifikke og må bestilles lang tid i forveien. Dersom det blir endringer, kan det hende de ikke passer inn, og de er vanskelige å levere tilbake. Derfor har vi prøvd å lage en boksløsning: En enkel sak som kan brukes på et stort antall anlegg og som er enkel å bestille, sier André Sundli Barka.

Mange funksjoner

SHUNTGRUPPE: Nå er det enklere å bygge en shuntgruppe, ifølge Grundfos.
SHUNTGRUPPE: Nå er det enklere å bygge en shuntgruppe, ifølge Grundfos.

Jon Olav Eidsmo beskriver en løsning der sensor, sekundær pumpe, styring, tilbakeslagsventil, reguleringsventil, aktuator, differensialtrykkventil, strupeventil og sensor er en del av pumpen eller Mixit-boksen.

– I tillegg til gulvvarme, radiatoroppvarming og varmebatteri kan du ha flere tilleggsfunksjoner. På gulvvarme har du blant annet temperaturflateovervåkning for å beskytte gulvet; på varmebatteri har du funksjoner som kan måle lufttemperaturen, sier han.

André Sundli Barka forteller at Mixit kan installeres som alenestående produkt.
– Det går an å kjøre i gang uten at SD-anlegg er involvert. Det betyr at dersom du ønsker å bruke det til varme eller uttørking under byggeperioden, kan det settes i gang uten ytterligere tilkoblinger, sier han.

Data

– Det er mulig å koble opp mot Building Connect-systemet vårt hvor det er mulighet til å fjernovervåke og se hvordan driften foregår. Du får ut mange flere datapunkter enn du ville få fra en standard plassbygd eller prefabrikkert løsning, sier han.

RASKT: Installasjon og igangkjøring tar halve tiden, sier André Sundli Barka om Mixit.
RASKT: Installasjon og igangkjøring tar halve tiden, sier André Sundli Barka om Mixit.

– Dette er en alt-i-ett-løsning, oppsummerer Jon Olav Eidsmo:

– Du har åtte til tolv komponenter i en forhåndsmontert og fabrikktestet løsning. Virkningsgraden er økt. Du sparer på installasjon, igangkjøring og uttak av komponenter. Du får mer data og mer kontroll, du får fintunet anlegget, du får et mer energieffektivt anlegg og du har enkel igangkjøring samtidig som du har ett godt kontaktpunkt på både pumpe og shuntgruppe under ett. Høy ytelse, klar til tilkobling for Grundfos Building Connect og oppgradering til bus, en fleksibel løsning med flere bruksområder, ramser Eidsmo opp.

Powered by Labrador CMS