UTVALG: På fabrikken og lageret på Årnes har Magnus Lövkvist og CTC de alternativene som kunden ønsker.
UTVALG: På fabrikken og lageret på Årnes har Magnus Lövkvist og CTC de alternativene som kunden ønsker.

Her har salget eksplodert i 2019

Salget har tatt av i år. Biooljebrennere går som aldri før, mens varmepumper har hatt nedgang, forteller Magnus Lövkvist i CTC Ferrofil.

Published Last updated

Lenge stakk varmepumpeleverandørene av med de fleste kundene som skulle skifte ut oljefyren sin før nyttår. Men i år har biooljebrennerne solgt som aldri før.

Hele bransjen

– I hele 2019 har salget eksplodert. Så er kanskje ikke varmepumper riktig på det nivået som det var i 2018, men det tror jeg gjelder hele bransjen. Jeg hører også fra andre leverandører som jeg snakker med, at det er en nedgang, sier Lövkvist.

CTC Ferrofil selger både varmepumper, biooljebrennere og elektrokjeler. Det er en fordel å ha de alternativene som kunden ønsker, mener salgssjefen.

– En viktig og langsiktig del av salgsjobben vi gjør, er å fortelle forskjellen mellom de ulike alternativene. Har vi en kunde som velger biooljebrenneren i dag, og så stiger kanskje biooljeprisen i skyene om seks–sju år, så kommer han tilbake til oss fordi han fikk god service.

Luft-til-vann

Det er spesielt luft-til-vann-varmepumper som har hatt nedgang hittil i år, mens luft-til-luft-pumper har fortsatt å vokse. Magnus Lövkvist ser på endringene i støtten fra Enova som mye av grunnen:

– Enova hadde gode støtteordninger frem til 1. juni. Så gikk de inn og halverte den. Det tror jeg ledet til at valget ble enklere for dem som har gått og undret på hva de skulle gjøre. De får ikke så mye for å installere varmepumpe lenger, så da kan de like godt gå over på bioolje, som har billigere installasjon.

Han oppsummerer med at bioolje er dyrere i drift, men på kort sikt er investeringen bedre. Så er det mange som velger å fjerne den fossile oljebrenneren og sette inn en ekstra elkolbe i stedet. De som tenker lenger og gjør investeringen på lang sikt, de går oftere for varmepumpe.

For mye elektrisitet

– Varmemarkedet er veldig interessant, fordi det finnes mange forskjellige løsninger. Utfordringen som jeg ser, er at det brukes altfor mye direkte elektrisitet i nye boliger. Hva er alternativet om fire–fem år, hvis elprisene kanskje stiger med 30–40 øre og biooljen er kjempedyr? Når du har valgt en bolig med direkte el, har du ikke så mye alternativ, om du da ikke vil ta en kjempestor investering og få inn et vannbårent system. Jeg skulle ønske boligprodusentene kunne tenke litt lenger enn de gjør i dag, sier han.

– Et vannbårent system er et veldig fleksibelt system. Du kan velge å fyre med hva du vil, mens et elektriske system bare er knyttet til el.

Lövkvist mener det er en myte at det er så mye billigere å legge inn elektrisk enn vannbåren gulvvarme. Tar man med alt i regnestykket, er ikke vannbåren arme spesielt mye dyrere, sier han.

– Den dagen elprisen stikker i været, har man den muligheten til å kunne vurdere en annen oppvarmingsløsning til å få ned kostnadene. Der har hele bransjen en kjempejobb å gjøre. Hele bransjen må bli flinkere til å prate for bransjen. Vi kan ikke bare stå på sidelinjen og sutre, erklærer Lövkvist.

– Tenk grønt!

Han skulle ønske at de store husprodusentene var villige til å tenke grønt og gå over på vannbårne systemer i alle boliger de bygger.

– De må tenke litt på dem som faktisk skal bo der fremover. Ikke tenk bare på å selge boligen, sier Magnus Lövkvist.

Powered by Labrador CMS