Annonsørinnhold

Norsk Bioenergi trenger økt konkurranse

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å fyre med fossilt brensel. Statistikk viser likevel at 15-20 000 boligeiere ennå ikke har kvittet seg med sin fossile fyringsløsning. For mange av disse boligene vil biovarme være en god løsning.

- Å benytte bioenergi til oppvarming er en god energi- og klimaløsning. Markedet for bioenergi er i vekst og i deler av landet går salget så godt at det er mangel på installatører for å tilfredsstille etterspørselen, forteller daglig leder i Nobio, Johannes Fjell Hojem.

Johannes Fjell Hojem
Johannes Fjell Hojem

Nobio arrangerer derfor kurs som vil gi byggherrer, beslutningstagere og rørentreprenører nødvendig innsikt til å vurdere bioenergi som et alternativ i sine bygg og prosjekter. Dette er en unik mulighet til å utvide kunnskapen om ulike typer varmeanlegg.

Hvorfor bør rørleggeren anbefale å levere bioenergianlegg?

Rørleggerfirmaer som driver med installasjon av bioenergianlegg opplever at dette gir mulighet til å tilby kunden flere valg. I tillegg er det langt billigere enn strøm, som gjør det til en kostnadseffektiv løsning både for bedrifter og privatpersoner.

- Bioenergibransjen ønsker flere installatører for å skape større konkurranse i et marked i vekst. Det er et godt alternativ til olje og enkelt å installere, og ikke minst å anvende for sluttbruker. Det er ikke noe dyrere enn andre varmeløsninger på markedet, og lokale pellets-, brikett- eller flisleverandører sørger for et miljøvennlig og kortreist produkt, sier Hojem.

For de som ikke allerede har skaffet seg en ny varmeløsning tilbyr Norsk bioenergiforenings medlemmer løsninger innen både biofyringsolje, pellets-, brikett- og flisfyringsanlegg over hele landet.

Fordeler for kunden

Biovarme er en fornybar varmeløsning som ikke belaster strømnettet, er konkurransedyktig på pris og kan benytte hele eller deler av eksisterende varmeinfrastrukturen i huset. Det er også et svært godt alternativ for bygg som krever mye energi som skoler, kontorbygg, drivhus eller sykehjem.

- Det er en økende etterspørsel etter bioenergi i norske byggeprosjekter og entreprenører bør med fordel satse på leveranse av bioanlegg. Bioenergi har dokumentert effekt på verdiskaping og klima, avslutter Hojem

Spesielt i rehabilitering/utskifting av eksisterende høytemperatur anlegg og utfasing av fyringsolje, er bioenergi et svært godt alternativ, så vel som i nye prosjekter. Bioenergi er grønt skifte i praksis.