Engasjerer befolkningen: Våren 2019 ble det utlyst en åpen konkurranse hvor folket kunne sende inn forslag til konsept og innhold for toppetasjen i byggeprosjektet, BG14B.
Engasjerer befolkningen: Våren 2019 ble det utlyst en åpen konkurranse hvor folket kunne sende inn forslag til konsept og innhold for toppetasjen i byggeprosjektet, BG14B.

205 forslag til toppetasje på Oslo-bygning

Her kan du se alle forslagene til hva Norges befolkning ønsker at toppetasjen av KLP Eiendoms nye byggeprosjekt kan brukes til.

Published Last updated

Biskop Gunnerus gate 14 B er både et byggeprosjekt og et bærekraftprosjekt. Som en del av medvirkningsprosessen har det blitt avholdt en nasjonal idékonkurranse for hva toppetasjen i høyhuset kan fylles med. Tre vinnere får 100.000 kroner hver, og en aktør får til slutt gratis husleie i toppen i 10 år.

Se alle forslagene.

Gode intensjoner

Forslagene har stor spennvidde. Miljø og innovasjon, opplevelser og inkludering er alle temaer som dekkes i bidragene. Alt fra å hjelpe de svakeste i samfunnet til høyteknologisk forskning. Direktør for eiendomsutvikling i KLP, Eskild Rolstad er glad for engasjementet.– Det er utrolig gøy at det er så mye forskjellig og så mange gode forslag. Det har kommet inn bidrag fra både enkeltpersoner og store organisasjoner som viser kreativitet og gode intensjoner. Her er det mye å ta tak i for juryen, sier Rolstad

Forbildeprosjekt

Prosjektet får arbeidsplasser, forretninger, serveringssteder, hotell, kulturvirksomhet og nærmere to tusen sykkelparkeringsplasser i umiddelbar nærhet til Norges største knutepunkt, Oslo Sentralbanestasjon.– Det er bred enighet om at det er riktig å fortette på knutepunktet. Mange mennesker på knutepunktet avlaster lokaltrafikken i området, reduserer klimagassutslippene og gir liv til et område som i dag ikke i tilstrekkelig grad er i bruk. I tillegg vil dette prosjektet gi mye mer tilbake på bakkeplan og samfunnet rundt enn andre prosjekter i området, sier Rolstad.

Juryen består av:

  • Knut Olav Åmås (juryleder), direktør i Stiftelsen Fritt Ord og kommentator i Aftenposten
  • Karen Dolva, innovasjonsdesigner og gründer, daglig leder i teknologiselskapet No Isolation
  • Haldis Tjeldflaat Helle, 1. nestleder i Natur og Ungdom
  • Henning Sunde (jurysekretær), partner i Rodeo arkitekter og del av Arkitektgruppen
  • Eskild Rolstad, direktør eiendomsutvikling KLP
  • Heidi Finskas, direktør samfunnsansvar KLP
Powered by Labrador CMS