RØR: På bakken står det 260 kvadratmeter med vakuumrør, totalt 2730 rør, til å fange solvarmen.
RØR: På bakken står det 260 kvadratmeter med vakuumrør, totalt 2730 rør, til å fange solvarmen.

Sommersol blir vintervarme

Bergvarmebrønnene lades med sol. To eneboliger, et arkitektkontor og fremtidige næringslokaler i Bærum bytter ut oljefyrene med termisk lagring i bakken.

Published Last updated

– Nedi brønnene er årsmiddeltemperaturen rundt sju grader. Det som blir spennende, er å se om vi klarer å heve den noe slik at det ikke stikker av så mye varme, beskriver Pål Kloster. Han er daglig leder i Catch Solar. På Solenergidagen presenterte han de første erfaringene med solvarme og energilagring i bakken fra Gjønnes gård.

– Det vi har gjort så langt, er å få i gang solvarmeproduksjonen og få varmen ned i lageret nedi bakken. Så har vi fått i gang den ene varmepumpen som leverer varme, forteller Kloster.

Sparer strøm

Gården på Bekkestua i Bærum skal kombinere to 16 kilowatts bergvarmepumper, solfangere og termisk lagring i 28 energibrønner, 60 meter dype. Det skal gi tappevann og romvarme til to eneboliger og et arkitektkontor på gården. I tillegg er planen at låven skal bli til næringslokaler. Det nye varmeanlegget erstatter to oljefyrer.

HJERNEN: Teknisk rom består av to 16 kilowatts varmepumper, to 1000 liters akkumulatortanker, tre sirkulasjonspumper mot solfangerpark og tak, én pumpe på kald side mot varmeveksler for å gå utenom varmepumpene, strømnings- og temperaturmålere og kontrollpanel.
HJERNEN: Teknisk rom består av to 16 kilowatts varmepumper, to 1000 liters akkumulatortanker, tre sirkulasjonspumper mot solfangerpark og tak, én pumpe på kald side mot varmeveksler for å gå utenom varmepumpene, strømnings- og temperaturmålere og kontrollpanel.

Når solvarmen lagres i energibrønnene, betyr det at temperaturen på den kalde siden av varmepumpene blir høyere. Dermed er det ikke nødvendig å løfte temperaturen like mye, og det skal gi lavere strømforbruk.

Års- og døgnlagring

Energibrønnene skal lagre solvarmen fra sommeren slik at den kan brukes om vinteren. I tillegg skal det døgnlagres solvarme i de to 1000 liters akkumulatortankene, og solvarmen skal brukes direkte mot varmepumpene. Når solvarmen gir nok varme alene – sent og tidlig i fyringssesongen – skal den brukes uten å gå veien om varmepumpene.

– Det blir spennende å samle erfaringer. Så må vi føle oss litt frem på styringene, sier Pål Kloster.

Han har ansvaret for et anlegg med 130 kvadratmeter solfangere på taket mot øst, like mye på taket mot vest og 260 kvadratmeter på bakken mot sør.

200 000 kWh

Han venter 200 000 kWh solvarmeproduksjon hvert år. Så langt ser det lyst ut. – Så sent som i oktober gikk det 500 kWh ned i bakken på en solrik dag. Vi får utnyttet lavtemperaturvarme veldig godt. Det skal bli spennende å se hva vi klarer å dytte ned i brønnene, sier Kloster.

Samtidig er det usikkert hvor stor varmelekkasjen fra brønnene blir. Med en temperaturøkning på tre–fire grader har Catch Solar regnet med 25 prosent tap til omgivelsene. Så kan temperaturen øke mer over flere år, hvis det blir tatt ut mindre i fyringssesongen enn det som har bygd seg opp.

Budsjettet for investeringen var tre millioner kroner. Det blir vanskelig å holde.

– Etteranalysen vil vise hva det egentlig skulle kostet, hvordan vi skulle dimensjonert det og hvor mye bedre anlegget blir. Når vi får sanket varme en hel sommer, ser vi hvordan det utvikler seg, sier Pål Kloster.

Powered by Labrador CMS