BERGENSRISTEN: Gründer og daglig leder i selskapet Bergen Ventilasjonsprodukter, Tore Mjåtvedt, forteller at Bergensristen effektivt stanser fukt fra å trenge inn. Fylkesbygget i bakgrunnen er nå revet og erstattet med nytt bygg.
BERGENSRISTEN: Gründer og daglig leder i selskapet Bergen Ventilasjonsprodukter, Tore Mjåtvedt, forteller at Bergensristen effektivt stanser fukt fra å trenge inn. Fylkesbygget i bakgrunnen er nå revet og erstattet med nytt bygg.

VENTILASJON

Frykter at muggsopp har gått i glemmeboken

Mens muggsopp for to tiår siden var høyaktuelt, så virker det nå som det har gått litt i glemmeboken. Det mener den erfarne ventilasjonsmannen, Tore Mjåtvedt.

Published

– I perioden 1998 til 2005 ble det skrevet 15 avhandlinger om muggsopp. I det siste har det vært stille og det virker som dette problemet har gått litt i glemmeboken, sier gründer og daglig leder i selskapet Bergen Ventilasjonsprodukter, Tore Mjåtvedt.

Problemer med fukt

Han er 76 år og har jobbet med filter og ventilasjon store deler av sitt yrkesaktive liv. Nå er han delvis pensjonist, men selskapet lever likevel i beste velgående, selv om han er eneste ansatte.

– Da jeg begynte å jobbe i denne bransjen i 1991, reiste jeg Vestlandet rundt og solgte filter til ventilasjonsanlegg. Jeg ble fort klar over at mange hadde utfordringer med at tåke og yr trengte inn og gjorde at det kom fukt i filtrene. Dette gav god grobunn for muggsopp, forteller Mjåtvedt.

Problemet med muggsopp i ventilasjonsanlegget er at den ofte får mulighet til å utvikle seg uten at noen blir klar over den. Via ventilasjonskanalene kan den slik spre seg til store deler av et bygg uten at man er klar over det.

Utviklet Bergensristen

Mjåtvedt forteller at han etter et besøk på Haukeland sykehus, hvor det ble oppdaget muggsopp i forfiltrene til inntaket på ventilasjonsanleggene, kom opp med ideen om Bergensristen.

Til forskjell fra andre rister, så har Bergensristen et grovfilter inkludert i risten.
– Dette filteret stanser tåke og yr, slik at fukten blir forhindret fra å trenge inn i til selve hovedfilteret, som dermed forblir tørt. I tillegg stanser grovfilteret mye av forurensingen i luften, slik at den ikke kommer frem til hovedfilteret, sier Mjåtvedt.

Han mener at Bergensristen, nettopp på grunn av filteret, er som skapt for VAV og at risten er den eneste som kan kjøre VAV uten å gjøre noe med risten.

– Risten fungerer fint helt fra 35 prosent pådrag og opp til 100. Andre løsninger må sette inn spjeld bak rist for å gå ned til 50 prosent pådrag og kan heller ikke gå trinnløst, slik som Bergensristen, sier Mjåtvedt.

Falsk trygghet med sensorer

Sin første Bergensrist solgte han i 1995 og siden har det gått slag i slag. Bergensristen er i dag levert til en rekke store industribygg over hele landet, blant annet på Gardermoen hvor den også er utrustet med varmekabler for å få bukt med rister som fryser.

– På Gardemoen brukes kompaktfilter som hovedfilter og det står i fire til fem år før det byttes. Det skyldes at fuktigheten og alt det grove støvet som lager trykkfall i hovedfilter sitter i filteret i Bergensristen som blir skiftet én gang i året. Slik unngår man effektivt fukt i hovedfilteret, sier Mjåtvedt.

Hans bekymring er altså at han frykter at problemet med fukt i ventilasjonsfilter og muggsoppp har gått litt i glemmeboken.

– Vi ser også en utvikling hvor bygg i stadig større grad fylles med sensorer og andre duppeditter. De måler inneklima og gjør nok en god jobb på det området, men sensorene fanger ikke opp muggsoppens sporer i luften, sier han.

Han mener derfor at sensorene gir en falsk trygghet som sannhetsvitne for et godt innemiljø.
– Min påstand er derfor at de som jobber med å teste og skape godt inneklima, de glemmer det som har med muggsopp å gjøre, sier Mjåtvedt.

Et økende problem

Han er redd for at kombinasjonen av et stadig fuktigere klima, samt mindre fokus på fukt i filter og ventilasjonsanlegg, kan gi et økende muggsopp-problem.

– Klimaet blir våtere, og vi ser en utvikling med stadig mer tåke og yr. Dette utgjør altså en utfordring, da det enkelt trekker inn i filtrene som blir fuktige. Kombinasjonen av våtere klima, et generelt mindre fokus på muggsopp og duppeditter som ikke fanger opp muggsoppen, gjør altså at jeg frykter at dette kan være et økende problem. Min oppfordring er derfor, ikke la muggsoppen gå i glemmeboken, sier Mjåtvedt.

Powered by Labrador CMS