LEDER: Trond Bjørge er administrativ leder for det første yrkesfaglige bachelorstudiet.
LEDER: Trond Bjørge er administrativ leder for det første yrkesfaglige bachelorstudiet.

Byggeplassledelse blir bachelorstudium

Det første yrkesfaglige bachelorstudiet.

Published

Nå blir det mulig å ta en akademisk grad for byggeplassen. Seks fylkeskommuner på Østlandet står bak det første bachelorstudiet i byggeplassledelse.– De aller, aller fleste som har meldt seg interesserte foreløpig, har en bas- eller byggeplasslederjobb, forteller Trond Bjørge. Han er daglig leder for HYU – Høyere Yrkesfaglig Utdanning. Fylkeskommunene i Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Oppland og Akershus står bak selskapet.

For teoretiske

Nå har HYU fått godkjent en bachelor i byggeplassledelse – et studium som byggenæringen har ønsket seg lenge.– Bygg21 har sjekket alle lederutdanningene i høyere utdanning og konkludert med at de er altfor teoretiske. Vi skal prøve å trekke det litt mer ned på praktisk nivå, sier Bjørge. Han har ledet arbeidet med søknaden siden det begynte i 2017, faglærer Atle Solbakken ved Fagskolen Innlandet har hatt ansvaret for studieplanen, mens undervisningen skal foregå ved Campus Kallerud på Gjøvik.

Feil og ineffektivitet

– Byggebransjen snakker om at det begås for mange feil. Næringen sliter med å utnytte tiden godt nok. At det er en ganske stor andel fremmedspråklige på byggeplasser, er også en del av utfordringen. Det er nok derfor det stort sett er folk som er i bas- og byggeplasslederjobber nå, som har meldt seg som interesserte: De kjenner på akkurat disse erfaringene, mener Bjørge.De potensielle studentene kommer fra alle fagene innenfor bygg, anlegg og klima/energi/miljø. Meningen er at opptaksreglene skal tilpasses bedre til byggenæringen slik at det er studenter med fagbrev og svennebrev som kommer inn, men det første året må opptaket skje etter de samme reglene som andre studier. Det vil si generell studiekompetanse – men også minst fem års yrkespraksis.

Mangler i flere land

– De fleste som står på interesselisten nå, har fagskoleutdanning, forteller Trond Bjørge. Han leder et selskap som kommer til å endre navn nå som «høyere yrkesfaglig utdanning» tas i bruk som navn på fagskoleutdanningen. Endringer i eierskapet blir det også når fylkeskommunene slås sammen fra nyttår.– Vi samarbeider med fagskolen, og vi har lærer fra to universiteter på listen. Utfordringen til fagskolen er at den sliter med å skaffe lærere som har yrkeserfaring – vi håper at en høyskole i nærheten som er fokusert på yrkesfag, gir økt interesse for lærere, også, sier han. Det er ikke bare Norge som mangler en slik utdanning, så her skal det samarbeides med både Sverige, Danmark og Tyskland.I tillegg til ledelse skal studiet ta for seg hele byggeprosessen og prosjektøkonomi. Som høyskole blir forskning også viktig. Ambisjonen er å forske på ting som er relevante for det som skjer på byggeplassen.

Entreprenørene stiller

– Jeg har fått innspill fra store entreprenører som sier både at de vil stille med gjesteforelesere og prosjektoppgaver og at de vil ansette studentene etterpå. Interessen er stor, sier Trond Bjørge.Studiet legges opp enten som et tre års heltidsstudium eller som deltid over fem år. – Ved oppstart i høst blir det sannsynligvis nett- og samlingsbasert. Jeg regner med at de som er interesserte i heltidsstudier, allerede har skaffet seg plass, fastslår han.