Sanitærteknikk - Prosjektering og dimensjonering av sanitærinstallasjoner i bygg.
Sanitærteknikk - Prosjektering og dimensjonering av sanitærinstallasjoner i bygg.

Oppdatert faglitteratur for sanitærteknikk

En viktig og nødvendig bok for hele VVS-bransjen, sier Ole H. Larmerud.

Published

Et godt fungerende sanitæranlegg er grunnlaget for vår helse og vårt miljø, men mange tar for gitt at sanitæranleggene skal fungere i hverdagen vår. Nå kommer en oppdatert bok om sanitærteknikk som skal gi tilbake statusen faget fortjener. 

Boken er et samarbeidsprosjekt mellom forfatterne David Zijdemans, Ole H. Larmerud og Bjørn A. Grimsrud. Innholdet er samlet mellom to permer og baserer seg på gjeldende regelverk, standarder og normer i 2019. Den er tilpasset undervisning fra mester- og fagskoleutdannelse, og strekker seg til bachelor- og masternivå.  

- Boka er viktig og nødvendig for hele VVS-bransjen fordi den trenger en lærebok der det meste av sanitærteknikken er samlet. Dette er for å unngå misforståelser og ulike tolkninger av hvordan anlegg skal prosjekteres og utføres, forteller Larmerud.

Zijdemans legger til at det er et stort behov for ny litteratur i sanitærfaget på grunn av enorm produktutvikling innen faget. - Det handler jo om VVS-faget og vi har allerede oppdaterte bøker for vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer skrevet av meg, og ventilasjonsteknikk av Sturla Ingebrigtsen. Boken for sanitærteknikk gjør dermed «triologien» fullkommen, forteller Zijdemans. 

Bli med på kurs i sanitærteknikk. En innføring i bokens innhold og omfang, samt et dypdykk i noen utvalgte emner.

Stigende teoretisk vanskelighetsgrad 

- Utførende rørlegger har i mange år hatt gleden av «Rørhåndboka», et fantastisk oppslagsverk for håndverkeren. Men noe tilsvarende for alle som satser på høyere utdanning og prosjekteringskompetanse i sanitærteknikk har glimret med sitt fravær. Et hovedmål var derfor å gi prosjekterende/rådgiverne og utdanningsinstitusjonene en oppdatert og samlende kunnskapsbank. Mye av læremidlene har ligget spredt, så behovet for å samle all denne «sanitær-viten» mellom to permer var så absolutt til stede, forklarer Grimsrud. 

I boka kobles de praktiske installasjonene opp mot de teoretiske grunnlagene, tilpasset ulike målgrupper, fra fagskole- og mesterutdanning, via bachelor- til masternivå. Kapitlene starter med det «alle» bør kunne og har stigende teoretisk vanskelighetsgrad. 

- Masterstudenter som ikke har noen praktisk erfaring vil få godt utbytte av å lese om mesterens fagkunnskap. Og rørleggeren kan kanskje få noe ut av å lese om hva masteren må kunne for å prosjektere de kompliserte anleggene, forteller Zijdemans. 

Ulik opplæring skaper forvirring 

- I dag benytter skolene egne utarbeidede lærekompendier eller utdrag fra diverse eldre læremidler eller informasjon fra leverandører og andre. Dette kan bidra til ulik kunnskapsformidling basert på fragmenter i lærestoffet, hvilket gir ulik kvalitet og innhold i opplæringen, sier Larmerud. 

Zijdemans synes det teoretiske grunnlaget er veldig lærerikt og spennende, og understreker viktigheten av en enhetlig opplæring. - Når vi dimensjonerer bruker vi tabeller og sjablonger, tekniske bestemmelser. Det er ganske få som er klar over bakgrunnen for de forutsetningen som er satt, og hva som er tilrettelagt for å gjøre ting riktig hver gang, legger Zijdemans til. 

I den nye boken er det et utstrakt bruk av bilder og illustrasjoner for økt forståelse, i tillegg til mange regneeksempler, slik at den blir et nyttig hjelpemiddel for deg som skal lære sanitærfaget. Boka egner seg også godt som et oppslagsverktøy for entreprenører, rådgivende ingeniører og andre som ønsker å oppdatere seg, eller å ta et fagdykk innen et spesielt tema. 

Lang prosess å skrive bok 

Prosjektet ble startet da Zijdemans jobbet som fagsjef i Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (NemiTek). Siden har han byttet jobb, men fortsatt i prosjektet. 

- Jeg hadde ikke all kunnskapen som skulle til, så Ole og Bjørns rike erfaring og kompetanse var det boken trengte. Vi utfyller hverandre veldig bra faglig. Det har vært en fin balanse i hverandres bidrag, og vi har nesten ned til sidetall skrevet en tredjedel hver, sier Zijdemans. Han har også vært faglig koordinator for sammenstilling av helhetsinntrykket til boken. 

- Det å være tre forfattere om en og samme bok så jeg for meg at kunne gi noen utfordringer da vi skulle starte arbeidet. Men det hele har gått ganske så smertefritt for seg.  

Og - kanskje ikke så rart likevel? David og Ole er jo to kjernekarer å samarbeide med, sier Grimsrud. 

Papirutgaven av Sanitærteknikk er allerede i salg. En digital utgave kommer i løpet av høsten. 

Boken kan kjøpes her.

Takk til bidragsytere 

Forfatterne retter en spesiell stor takk til leverandører som har bidratt med fagstoff og bilder. En stor takk rettes også til NemiTek som på en profesjonell og smidig måte har samlet alle de røde trådene og holdt trykket oppe fram til ferdig trykk, sier Grimsrud. 

Forfatterne håper at du får nytte av boka, både som læremiddel og oppslagsverk og ønsker at du kommer med nyttige tilbakespill som kan bidra at boka kan bli enda bedre.  

- Lykke til med boka, utdannelsen og arbeidet ditt med de viktige og uunnværlige sanitæranleggene! 

Om forfatterne: 

 Ole H. Larmerud Ole er 75 år og har ingeniør-, økonomi/ledelse- og yrkespedagogisk utdannelse. Han vokste opp i farens rørleggerfirma. Han har jobbet som teknisk direktør i NRL/Rørentreprenørene Norge i 35 år, og var pådriver for etablering av bl.a. KEM- og Byggdrifterlinjene på fagskolene, samt flere programmer, normer og verktøy, og har skrevet 12 lærebøker. I 25 år har han vært redaktør/forfatter av Rørhåndboka. Ole har hatt flere styreverv. Han er innleid fagsjef for sanitær i Nemitek, og jobber som foreleser og sensor. Bjørn Grimsrud Bjørn startet med rørleggerutdanning og fullførte ingeniørutdanningen ved OIH i 1979. Bjørn har jobbet både i utførende bedrifter som prosjektleder og driftsansvarlig, og drevet eget ingeniørfirma. Han har vært ansatt i NRL/Rørentreprenørene Norge og bidratt til revisjonsarbeidet av Standard abonnentsvilkår vann og avløp 2008 og 2017. Han har også jobbet som faglærer og sensor ved mesterbrevutdanningen og teknisk fagskole i ca. 20 år og han er fagsjef i Fagrådet for våtrom. David ZijdemansSom rørleggersønn hampet David gjenger før han lærte å skrive. Han har fagbrev som rørlegger og er utdannet siv.ingeniør fra NTNU. Han har bakgrunn som rådgivende ingeniør, teknisk direktør i OSO Hotwater og fagdirektør i Skarland Press/VVS-Foreningen. Han er forfatter av læreboken Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer, og har hatt en sentral rolle i flere fagkomiteer. I 2017 startet han eget rådgivningsfirma, Zijdemans Consult og driver bl.a. med forelesninger, kurs, prosjektering og tekniske analyser. Meld deg på kurs i sanitærteknikk