man pinches nose with fingers looks with disgust something stinks bad smell isolated on gray background. Human face expression body language reaction

SANITÆR

Rørleggerkrangel om avløp i bakken

Rørleggerfirmaet fikk ansvaret da det luktet kloakk i boligen. Nå har Gulating lagmannsrett avvist å ta opp saken på nytt etter at det viste seg at avløpet fra kjøkkenet gikk rett i bakken.

Published

Da mannen skulle ha nytt bad i kjelleren i 2012, var det et mindre, lokalt firma som fikk oppdraget. Firmaet ga jobben videre til en rørlegger som hadde arbeidet for dem gjennom mange år. Ikke som ansatt, men gjennom enkeltpersonforetaket sitt.

Svai i røret

Et år eller to senere begynte det å lukte kloakk i et annet bad i boligen, og toalettet gikk tett. Firmaet undersøkte, tok på seg ansvaret og meislet opp betonggulvet. Da ble det påvist en svai i hovedrøret, ifølge oppsummeringen fra Gulating lagmannsrett.

Firmaet mente at feilen skyldtes mangler i arbeidet som rørleggeren hadde gjort. Derfor krevde firmaet at rørleggeren skulle betale ekstrautgiftene.

Tingretten var enig og påla rørleggeren å betale 134 000 kroner til firmaet og 199 000 i saksomkostninger til advokaten.

Lagmannsretten, derimot, snudde dommen på hodet. Dermed endte det med at rørleggeren slapp å betale. I stedet måtte firmaet ut med 304 000 kroner i sakskostnader etter de to rettssakene.

– Grovt uaktsomt

Nå hadde det dukket opp nye beviser på at rørleggeren opptrådte grovt uaktsomt, mente firmaet. Derfor krevde det å få gjenåpnet saken.

Rørleggeren hadde nemlig ment at siget i avløpsrøret skyldtes utskylling av masser under røret. Da gulvet i kjelleren ble fjernet i 2021, viste det seg at årsaken til utskyllingen var at avløpsvannet rant rett ut i bakken.

Ifølge firmaet hadde rørleggeren latt avløpsrøret fra kjøkkenet ligge igjen i grunnen i stedet for å koble det til avløpet ut av huset. Dermed rant avløpsvannet ut, vasket bort massene under avløpet fra badet og førte til sig og dårlig lukt.

– Dette alene beviser grov uaktsomhet, ifølge firmaet, som mener at hvis dette hadde vært kjent da retten behandlet saken, ville utfallet blitt et annet.

– Et helt annet rom

Det er ikke rørleggeren og advokaten hans enig i. Det som er avdekket nå, ligger i et helt annet rom i huset enn der rørleggeren hadde arbeidet, mener han:
– Disse arbeidene må ha vært utført før rørleggeren gjorde arbeidene sine, ifølge advokaten hans.

Antageligvis har den tidligere eieren gjort dette da han pusset opp badet i andre etasje, flere år før rørleggeren var i huset.

– Rørleggeren måtte ha gravd seg minst en meter inn under veggen for å komme frem til det punktet hvor røret slutter. Det er det ikke grunnlag for å hevde at han gjorde. Dette har ingen ting å gjøre med det oppdraget han utførte i 2012, hevder advokaten til rørleggeren.

– Tvilsomt om det betyr noe

Gulating lagmannsrett fastslår at dette er nye opplysninger om et faktisk forhold og at det ikke kunne vært oppdaget før gulvet og veggene ble revet i fjor.

Spørsmålet er om avgjørelsen «høyst sannsynlig ville blitt en annen».
– Det er ikke utenkelig at den manglende tilkoblingen av kjøkkenavløpet er årsaken til svaien i hovedrøret, ifølge retten. Men for at resultatet skulle endres, måtte feilen knyttes til den jobben som rørleggeren hadde gjort.

– Basert på bildene ser det ikke ut til at han hadde direkte tilgang til kjøkkenavløpet. Det er tvilsomt om de nye opplysningene i det hele tatt er har noe å gjøre med arbeidene som rørleggeren utførte, mener lagmannsretten.

Dermed får ikke rørleggerfirmaet tatt opp saken på nytt, og firmaet må ut med enda en advokatregning på 31 250 kroner i tillegg til å betale sin egen advokat.

Powered by Labrador CMS