Møller Eiendom har et kontorbygg på Harbitz torg på Skøyen under oppføring i energiklasse A og i henhold til BREEAM «Excellent» Foto: nyebilder.no.
Møller Eiendom har et kontorbygg på Harbitz torg på Skøyen under oppføring i energiklasse A og i henhold til BREEAM «Excellent» Foto: nyebilder.no.

Energigjerrige Møller tar grønne grep

Setter jakten på energityvene i system.

Published

Byggene til Møller Eiendom bruker allerede mye mindre energi enn snittet. Nå skal de kutte energibruken med ti prosent til i løpet av de neste fem årene.– Vi kommer til å jobbe systematisk for å ta energityvene i byggene, fastslår Isak Oksvold. Den tidligere Aspelin Ramm-direktøren er på plass som direktør for miljø og innovasjon i Møller Eiendom. Samtidig har eiendomsselskapet laget sin første bærekraftsrapport.

Energigjerrige

Den viser at Møller-eiendommene er energigjerrige. Forbruket ligger mellom 30 og 60 prosent lavere enn gjennomsnittet i Enovas statistikk. Men tallet må tas med en liten klype salt: Tre av ti bygg har ikke løpende energioppfølging.– Nå lager vi konkrete prosjekter for hvordan vi skal energieffektivisere byggene. Det kommer til å bli en stor jobb, sier Oksvold. Og jobben skal gjøres mens byggene er i full bruk.

Ti prosent på fem år

Målet er å få ned energiforbruket med ti prosent til over de neste fem årene – altså fra et nivå som er lavt fra før. Hvis det viser seg å gå raskere og enklere enn ventet, så blir målet oppjustert deretter.– En eiendomsaktør har en stor miljøpåvirkning. Energibruk er én del av det, men det handler også om transport og mobilitet. Vi skal legge til rette for gode sykkelfasiliteter og lading av elbiler, sier han.Leietagerne vil ha billige lokaler – altså spare energi – men også ha lagt godt til rette for å komme seg til og fra.– Transport og mobilitet kan også være en konkurransefaktor, ifølge Oksvold.

Automatisering

Han er ikke i tvil om hvor han skal begynne når han skal peke på hvor energien skal spares:– Erfaringsmessig er det alltid mye å hente på automatisering. Vi må få til bedre styring av alt som bruker energi, sier han og trekker frem enkle ting som å skru av når folk har gått hjem.Lavthengende frukter som også er rimelige.– Så ønsker vi også å gjøre litt mer ut av prosjektene. Vi har allerede 6000 kvadratmeter solcellepaneler. Det å tilføre mer fornybar energi og utnytte sol og grunnvarme ser vi på som viktige elementer. Vi skal ikke bare tenke på byggene sånn som de er bygd i dag, men bruke dem til å lage ny, fornybar energi, sier han.

Ventilasjon

– Andre store kilder til energibesparelser er åpenbart ventilasjonsanleggene. Der har det skjedd en stor utvikling de siste 15 årene hvor anleggene er blitt mye bedre, men driften er også viktig. Vi er i gang med et par prosjekter for å monitorere noen bygg og se på hva slags ubalanser som finnes i ventilasjonen og hva slags lekkasjer vi har i byggene, forteller Isak Oksvold.

Møllers målsetninger

Isak Oksvold har jobben med å få ned energikostnadene hos Møller Eiendom.
Isak Oksvold har jobben med å få ned energikostnadene hos Møller Eiendom.

  • Nye bygg skal som hovedregel være energiklasse A eller bedre
  • Øke dekningsgraden på elbillading til 15% av alle p-plasser innen 2021
  • Gjennomføre byggeplasser uten bruk av fossile brensler og drivstoff
  • Prøve ut nye teknologier for å gjøre byggeplasser 100% utslippsfrie.