FRATRER: Administrerende direktør i Brødrene Dahl, Roger Lunde slutter i stillingen.
FRATRER: Administrerende direktør i Brødrene Dahl, Roger Lunde slutter i stillingen.

BD-sjefen går av – danner nytt konsern med Optimera

Brødrene Dahl og Optimera samles i en felles konsernstruktur, Dahl Optimera Norge.

Published

Begge selskapene vil fortsette som separate, juridiske virksomheter med fullt resultatansvar og eksisterende merkevarer. Det vil på konsernnivå bli etablert felles funksjoner som vil støtte virksomheten, opplyser de to selskapene i en felles pressemelding.

Begge selskapene er eid av franske Saint-Gobain. Dahl Optimera Norges samlede omsetning vil bli på over 19 milliarder kroner. Selskapene har til sammen 3300 medarbeidere.

- Brødrene Dahl og Optimera er suksessrike virksomheter. Sammenslåingen er derfor mellom to likeverdige selskaper som begge er sentralt forankret i hjertet av Saint-Gobains strategi, sier David Molho, CEO Nordic & Baltic i Saint-Gobain og styreleder i både Brødrene Dahl og Optimera.

Effektivitet og bærekraft

- Vårt mål er å ytterligere styrke og videreutvikle selskapenes sterke posisjoner gjennom å tilpasse virksomhetene til en mer krevende konkurransesituasjon etter en rekke gode år. Dette skal blant annet skje ved å utnytte det beste av deres kompetanse og bli enda mer effektive og bærekraftige, fremholder Molho.

Lunde fratrer

NY TOPPSJEF: Asbjørn Vennebo skal lede både Dahl Optimera Norge og Brødrene Dahl.
NY TOPPSJEF: Asbjørn Vennebo skal lede både Dahl Optimera Norge og Brødrene Dahl.

Asbjørn Vennebo, som i dag er administrerende direktør i Optimera, er utnevnt til konsernsjef i Dahl Optimera Norge. Administrerende direktør Roger Lunde i Brødrene Dahl har i forbindelse med opprettelsen av konsernstrukturen valgt å fortsette sin karriere utenfor Saint-Gobain. Asbjørn Vennebo overtar hans stilling i tillegg til å være konsernsjef i Dahl Optimera Norge.

- Jeg er glad for at Asbjørn Vennebo takket ja til å bli leder for både Dahl Optimera Norge og Brødrene Dahl, og for at Endre Fløystad overtar etter Vennebo i Optimera. Jeg vil samtidig gi Roger Lunde en varm takk for hans bidrag. Han har utviklet og styrket Brødrene Dahl og oppnådd svært gode resultater siden 2013. Jeg ønsker ham lykke til i hans videre karriere, understreker David Molho.

- Jeg ser frem til å bli bedre kjent med Brødrene Dahls ledere, øvrige medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere, sier Asbjørn Vennebo som fortsetter: I tillegg til synergier, vil sammenslåingen styrke begge selskapene gjennom økt kompetanseutvikling og - deling samt styrking av teknisk fagmiljøer. Sammenslåingen gir oss videre nye muligheter for øket salg, og den muliggjør en øket felles satsing på digitalisering og bærekraft.

Powered by Labrador CMS