UENIGE: Rørleggersnekkermureren ble uten jobb – hverken han og arbeidsgiveren eller Hålogaland lagmannsrett ble enige om hvem som egentlig var skyld i det, men han fikk erstatning.
UENIGE: Rørleggersnekkermureren ble uten jobb – hverken han og arbeidsgiveren eller Hålogaland lagmannsrett ble enige om hvem som egentlig var skyld i det, men han fikk erstatning.

Oppsagt rørlegger sa nei til forlik – fikk bare halvparten i retten

Han krevde erstatning for usaklig oppsigelse. Arbeidsgiveren tilbød ham erstatning, han takket nei, gikk til retten – og nå har han fått halvparten av det han takket nei til.

Published

Meningene sprikte i alle retninger da Hålogaland lagmannsrett måtte dømme i saken mellom en polsk håndverker og den tidligere arbeidsgiveren hans. Selv ikke dommerne klarte å bli enige, men det endte med at håndverkeren fikk en erstatning på drøyt halvparten av det han allerede hadde takket nei til.

Rørlegger og mye annet

Håndverkeren var av det allsidige slaget, ifølge beskrivelsen fra tingretten som behandlet saken først. Han gjorde både snekker-, rørlegger og murerarbeid for et mindre håndverkerfirma, for 200 kroner i uken med en arbeidsuke på 40 timer. Firmaet hadde mellom fem og ti ansatte, men mistet oppdrag.

Dermed fikk håndverkeren to brev med oppsigelse. Han protesterte, men han og firmaet ble ikke enige. Tingretten mente at han hadde sagt opp stillingen selv.

Han fikk ikke arbeid eller lønn i oppsigelsestiden, ifølge håndverkeren, som krevde 406 000 kroner i erstatning og tapt arbeidsinntekt for nesten halvannet år.

Den tidligere arbeidsgiveren hans, derimot, mener at de to ble enige om at han skulle slutte. Samtidig ville firmaet sørge for at han fikk dagpenger fra Nav; derfor fikk han skriftlige oppsigelser, forklarte arbeidsgiveren.

Ikke fast lønn

Ifølge lagmannsretten fikk ikke mannen betalt for 40 timers uke, men bare for de timene han faktisk arbeidet på byggeplassene. Det samme gjaldt de andre ansatte i firmaet.

Både de to partene, ektefellene deres og regnskapsføreren til firmaet har forklart seg om saken. De er ikke en gang enige om hvem som var på møtet mellom partene. Men det at regnskapsføreren, som profesjonell uten tilknytning til selskapet, har hjulpet til med å skrive en oppsigelse slik at den ble riktig på norsk, taler for at oppsigelsen er ekte, mener flertallet i Hålogaland lagmannsrett.

Det er ikke tvil om at håndverkeren var misfornøyd med flere deler av jobben, blant annet at han ikke fikk betalt for reisetid. Han hadde også takket nei til å arbeide på et prosjekt fordi reiseveien var for lang. Men det er likevel ikke noe holdepunkt for at han ønsket å si opp uten en annen jobb å gå til, mener flertallet i retten.

Akkurat den delen er ikke dommerne enige om. To av de fem mener nemlig at det ble bevist at håndverkeren ga firmaet valget mellom å si ham opp, skaffe ham arbeid eller dekke reiseutgiftene hans.

Nei til norskkurs

Før rettssakene hadde han takket nei til et tilbud på 150 000 kroner i erstatning og oppreisning. Det ble en dyr avgjørelse. Retten trekker nemlig frem både at han hadde sagt seg villig overfor Nav til å ta ethvert arbeid i hele Norge og at han ikke har meldt seg på noe kurs for å bli bedre i norsk slik at han kan være aktuell for flere stillinger.

Arbeidsgiveren klarte på den ene side å skaffe ham arbeid for en annen en stund – men på den annen side hadde arbeidsgiveren lagt ut en video på Facebook med negativ omtale av den tidligere ansatte.

Det endte opp med at bedriften må betale håndverkeren 80 000 kroner, etter at han flere ganger hadde avslått tilbud som retten «anser som rimelige».

Powered by Labrador CMS