FORNØYDE: Fair Play- og Uropatrulje-lederne Leif Vagle (til venstre) og Vidar Sagmyr setter pris på alt som gjør det lettere å følge kravene til seriøsitet.
FORNØYDE: Fair Play- og Uropatrulje-lederne Leif Vagle (til venstre) og Vidar Sagmyr setter pris på alt som gjør det lettere å følge kravene til seriøsitet.

Ny sjekkliste for seriøst arbeid

ARENDAL: Lærlinger, bank og revisjon. En ny sjekkliste skal gjøre det lettere å følge bestemmelsene om seriøsitet i bransjen. Kommuner og stat vil følge opp mer underveis.

Published Last updated

Byggherrene følger ikke opp kontraktene de har inngått. Derfor ender selv store og seriøse offentlige kunder opp med lurvete underentreprenører og tvilsomme håndverkere – også etter at de har stilt strenge krav til dem de har gitt kontraktene til.

Må følge opp

– Bare 20 prosent av ressursene brukes i kontraktoppfølgingsfasen, sier seniorrådgiver Anne Cathrine Jacobsen i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Nå har hun lansert en sjekkliste til «Omforente seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter».

(Hvis du er blant dem som er usikker på bransjesjargongen i organisasjonenes verden: «Omforent» betyr rett og slett at dette er noe som flere er blitt enige om – i dette tilfellet Fellesforbundet, BNL, kommunene og staten).

I sjekklisten går DFØ gjennom hvordan byggherren kan følge opp og sikre seg at de som arbeider på byggeprosjektene, er seriøse.

– For at kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet, skal få størst mulig effekt, må de følges opp, sier Beatrice Dankertsen Hennyng, som er advokat i kommunenes organisasjon KS.

– Bra verktøy

Pådriverne for seriøsitet i byggenæringen er godt fornøyde:
– Dette er et veldig bra verktøy, sier Leif Vagle, som leder Fair Play Agder.

– Erfaringen vår er at det er manglende kontroll. Kommunene inngår kontrakter uten at de følger opp. De tar for mye fra leverandørene for god fisk.

– Vi er veldig glade for at det er kommet krav for eksempel til fagkompetanse og lærlinger, men vi ser stadig vekk at det ikke blir kontrollert underveis. Det sjekkes bare ved oppstart, og det er ikke godt nok, istemmer kollega Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje i Trondheim.

Tips til Statsbygg

Statsbygg er blant dem som har hatt krav til seriøsiteten lenge. Men heller ikke de slipper unna tvilsomme bedrifter.

– Det er viktig å følge opp på en enkel måte om kravet er fulgt, sier underdirektør Tanja Dugstad i Statsbygg. Hun forteller hvordan Statsbygg følger opp med stikkprøver og systematiske kontroller, men at mange av sjekkene som avdekker brudd på seriøsitetsreglene, kommer som følge av tips.

For Statsbyggs del har det ikke fungert så godt å sette ut kontrollene til de ansvarlige for hvert enkelt av de store og små prosjektene.

Bløffer om faglærte

– Kontrollene viser at en stor andel av dem som er meldt inn som faglærte, ikke kan dokumentere at de faktisk er faglærte. Det mangler kunnskap i alle ledd. Vi har tatt inn i bestemmelsene at hvis ikke dokumentasjonen er sendt inn innen fristen, er det brudd på kontrakten. Men her må vi være litt tålmodige: Vi skal endre en hel bransje, sier Dugstad.

Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten leder Samarbeid mot svart økonomi.
– En sjekkliste er viktig. Alle må tenke risiko. Hvor er det størst risiko for at dette kan skje? Hva er det å følge opp? Dette er kanskje den vanskeligste delen, mener Gjengedal.

Dette er sjekklisten:

Disse punktene er med i sjekklisten til «omforente seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter», fordelt på de forskjellige fasene i prosjektet:

Avklare behov og forberede konkurransen:

 • Innta «Omforente Seriøsitetsbestemmelser» i konkurransegrunnlaget.

Konkurransegjennomføring:

 • HMS-kort.
 • Pliktig medlemskap i leverandørregister.
 • Krav om faglærte håndverkere.
 • Lærlinger.
 • Rapporteringsplikt til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret.
 • Internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).
 • Krav til lønns- og arbeidsvilkår.
 • Bruk av underleverandører.
 • Krav om betaling til bank.
 • Mislighold av kontraktsforpliktelser.
 • Revisjon.
 • Videreføring av kontraktskrav.

Kontraktsoppfølging:

 • Nøyaktig de samme punktene som under konkurransegjennomføringen.
Powered by Labrador CMS