"Kvinner i Myrkdalen" samlet over 70 deltakere.
"Kvinner i Myrkdalen" samlet over 70 deltakere.

Ny arena samler kvinner i byggebransjen

Suksess for "Kvinner i Myrkdalen".

Published

- Vi er overveldet over den positive responsen, sier initiativtakere og arrangører Birthe Espeland Steinsøy og Anita Topdal i Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening.

70 kvinner

Byggenæringen er en mannsdominert bransje. I yrkesutdanningen er hele 96 prosent menn. Mange, inkludert BNL, bransjeorganisasjoner og nettverk i næringen, jobber nå for å øke andelen kvinner i byggebransjen. Selv om prosentandelen foreløpig er lav, jobber det mange dyktige kvinner i næringen i dag. Og nylig var 70 kvinner samlet til arrangementet «Kvinner i Myrkdalen» i regi av Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening sitt lokallag i Bergen.- Bakgrunnen for tiltaket er ønsket om å skape en utviklingsarena for kvinner i byggebransjen, og at man blir kjent med og får dele nyttige erfaringer med kollegaer i bransjen, forteller initiativtakere og arrangører, Birthe Espeland Steinsøy og Anita Topdal.

Fremsnakk og oppsnakk

Topdal, som til daglig jobber som prosjektleder i Helse Bergen, og Espeland Steinsøy som jobber som rådgiver hos Multiconsult så ett behov for å samle kvinner i byggebransjen.- Vi ville bli bedre kjent, bedre på nettverksbygging og vi ville at fagprogrammet skulle fokusere på erfaringsutveksling, viktigheten av fremsnakk og oppsnakk, fokus på selvledelse, kunnskap om organisasjonskultur, roller og samspill i arbeidslivet, forteller de.

Ny konferanse i 2020

Den første konferansen samlet kvinner fra alle fagfeltene og fra ulike roller i byggebransjen. Nå håper de to initiativtakerne at arrangementet kan bidra til å gjøre det enda mer attraktivt å jobbe i byggebransjen.

- Vi hadde en meget god samling hvor vi delte erfaringer, lærte og ble kjent med nye bransjekolleger, oppsummerer Espeland Steinsøy og Topdal som snart går i gang med planleggingen av neste års konferanse.

«Kvinner i Myrkdalen» arrangeres neste gang 6. mars 2020.