OSLOMET: Bilder fra campus avd. Pilestredet i høstfarger.
OSLOMET: Bilder fra campus avd. Pilestredet i høstfarger.

Nå kan du få Oslo-studentene til å finne svarene du leter etter

Har du noe du du vil få undersøkt eller forsket på? Nå oppfordrer Oslomet deg til å sende inn forslag til bachelor- og masteroppgaver.

Published

– Vi har alltid hatt samarbeid med næringslivet om bachelor- og masteroppgaver, men vi vil gjerne strukturere det og ha litt bedre samarbeid, sier Aleksandra Weder Sawicka.

Hun er seniorrådgiver på Institutt for bygg- og energiteknikk på Oslomet. Nå engasjerer hun seg for å få bransjen til å fortelle hva den trenger hjelp til å finne ut av.

35 prosjekter

– Vi ønsker å oppnå at ikke bare vi kommer med forslag, men at næringslivet selv sier at «vi har behov for dette, kan noen se litt nærmere på det?». Et samarbeid mellom næringslivet, veilederen og studentene vil være spennende både for oss og bedriftene.

Rundt 60 studenter på universitetet skal skrive oppgaver innenfor energi og miljø i bygg. Noen av dem hver for seg, noen av dem i grupper.

– Bacheloroppgaver skrives stort sett i grupper på to til fire personer, så vi anslår at det skal være behov for cirka ti prosjekter for bacheloroppgaver, forteller hun.

I tillegg har Oslomet 20–25 masterstudenter på energi og miljø i bygg.

Hva vil du ha løst?

Universitetet har samarbeidet med bransjen lenge, men Sawicka håper at flere vil melde inn behovene sine.

– Det vi spør om, er: Hva ønsker bedriften å få løst? Hva er problemstillingen? Vi spør også hva slags kompetanse bedriften er ute etter, og gjerne en litt mer detaljert prosjektbeskrivelse, sier hun.

I første omgang er det bare snakk om å få litt kjøtt på beinet slik at veilederen på studiet kan finne ut om prosjektet er aktuelt. Veilederen er alltid den som har ansvaret for studentene, men universitetet vil gjerne ha en mentor i bedriften som er kontaktperson og hjelper studentene med det praktiske.

Hvor mye ressurser må bedriften bruke på å få studenthjelp? Det varierer fra oppgave til oppgave. Først og fremst trengs det en kontaktperson som kan sette i gang arbeidet.

Tar ansvaret

– Bedriften selv kan finne ut hvor mye ressurser den trenger å sette inn i dette. Det faglige ansvaret ligger på vår side. Her er det mer snakk om hva slags problem bedriften ønsker å løse, sier Aleksandra Weder Sawicka.

Oslomet har laget sitt eget skjema for å få inn forslag til prosjektbørsen på energi og miljø i bygg. Sawicka understreker at det ikke går an å garantere at alle prosjektene vil bli gjennomført. De fagansatte på studieprogrammene vurderer forslagene.

– Forslagene må meldes inn innen 16. mai, forteller hun.

Powered by Labrador CMS