VENTILASJONSPRAT: Aleksander Lund har snakket om storkjøkkenventilasjon på medlemsmøte hos NemiTek Sørlandet.
VENTILASJONSPRAT: Aleksander Lund har snakket om storkjøkkenventilasjon på medlemsmøte hos NemiTek Sørlandet.

Måling i kanalnettet stjeler energi

– Med ultralyd trenger du ikke minimumstrykk, og da blir det mulig å bruke mindre energi i bygget, sier Aleksander Lund i Lindab.

Published Last updated

Lund har vært på medlemsmøte for å lære NemiTek Sørlandet om storkjøkkenventilasjon.
– Moderne måleteknologi gir enestående muligheter, sier han.

Mindre luft

Eiendommer skal spare energi, og det har ført til at det trengs ventilasjonssystemer med mindre luft og etterspørselsstyrt ventilasjon. Dermed øker kravene til pålitelig regulering når luftstrømmene er lave, peker ordre- og prosjektkoordinator Aleksander Lund på.

Han snakker om risikoer og begrensninger med et tradisjonelt målekryss: Det krever at lufthastigheten skaper et dynamisk trykk. Minstehastigheten for å måle en trykkforskjell er omtrent 0,7 meter i sekundet. Opp til 1,2 meter i sekundet er feilmarginen hele 25 prosent. I en 250-millimeterskanal er den minste målbare strømningen 34 liter i sekundet.

Trykkfall

– Fordi måleenhetene krever høye hastigheter for å få gode resultater, må kanadimensjonene holdes nede. Det øker trykkfallet og driftskostnadene. Samtidig samler måleenhetene skitt, forklarer Lund. Det fører i sin tur til ubalanser i systemet, mer luft og økte driftskostnader.

Derfor reklamerer han for Lindab-produktet Ultralink. Det måler med ultralydsensorer. Dermed er det ikke nødvendig å montere noe som gir trykkfall i kanalanlegget, og luftstrømmen får gå fritt.
– Da blir det mulig å bruke mindre energi i bygget. Så kan du dimensjonere bare for å ta unna emisjonsforurensningen fra materialene i rommet, sier Aleksander Lund.

Hetter og spjeld

På medlemsmøtet i Kristiansand gikk han også gjennom storkjøkkenhetter og brannspjeld.
– Syklonfilteret er noe som det finnes ganske mye av. Det krever et konstant trykk over ventilene på 40 pascal til enhver tid. Har du ikke nok trykk, så drar du bare fettet med deg videre inn i kanalen og får problemer, sier han og trekker frem en Turboswing-hette som alternativ.

– Det er en mekanisk utskiller med motorer som ikke krever noe minimumstrykk. Den fungerer så lenge det går luft over den, sier han og mener den holder på de fleste kjøkken.

– På de verste kebabstedene må du ha UV i tillegg, sier Lund.

Powered by Labrador CMS