Nyansettelser i ABK
Nyansettelser i ABK

Hva har disse fem til felles?

Knut Solseng, Mats Ole Kongsvoll, Birger C Nilsen, Jakob Eide og Alf Wiig.

Published

ABK styrker avdelinger fra Stavanger i sør til Bodø i nord.

Birger C. Nilsen

Birger C. Nilsen er ansatt som salgssjef pumper og pumpesystemer ved ABKs hovedkontor i Oslo. Birger er utdannet VVS-ingeniør og har teknisk fagskole. Han har over 30 års erfaring fra VVS-bransjen og har jobbet mye med salg. Birger har blant annet jobbet i Sulzer Pumps Wastewater og Ulefos AS.

– I ABK vil Birger utvikle salgsaktiviteter innen vannpumper, ha kontakt med våre leverandører og å bidra til kompetanseutvikling både internt og hos våre kunder, forteller salgsdirektør Andreas Kvamme.

Alf Wiig 

Alf Wiig er ansatt som prosjektingeniør ved ABK avdeling Tønsberg. Alf er utdannet rørlegger og er snart ferdig med deltidsstudium som fagskoleingeniør med fordypning i KEM. Han kommer fra stilling som rørlegger i Assemblin.

– I ABK skal jeg jobbe som prosjektingeniør med varmepumpesystemer, og med systemer for varmeavgivning, forteller Alf. ABKs avdeling Variant VVS i Tønsberg leverer blant annet gulvvarmesystemer, radiatorer og tekniske sentraler.

– Jeg har hørt mye bra om ABK, og synes det er veldig spennende og fremtidsrettet å jobbe med energi, sier Alf.

Jakob Eide

Jakob Eide er ansatt som salgssjef stormaskin i Stavanger. Jakob har kjøleteknisk bakgrunn og lang erfaring fra kjølebransjen i Rogaland. Han har tidligere vært medeier og jobbet hos AC Enko Klima & Energi AS som forhandlet Toshiba og Nibe varmepumper og stormaskiner.

– Han har god kjennskap til ABK og ABK sine produkter gjennom godt samarbeid i flere år, forteller Pål L. Thomassen, avdelingsleder region Vest i ABK. De siste årene har Jakob jobbet med salg og oppfølging av kunder hos Klimax, med fokus på større varmepumper og klimakjølemaskiner.

– Med Jakob styrker vi kapasiteten vår for videre vekst i markedet for næringsbygg, fastslår Thomassen.

Mats Ola Kongsvoll 

Mats Ola Kongsvoll (28) er ansatt som salgsingeniør ved ABKs avdeling i Trondheim. Han er utdannet kjøletekniker og fagskoleingeniør i kulde- og varmepumpeteknikk ved Trondheim Fagskole. Mats Ola har jobbet som kjøletekniker ved Reftec og kommer nå fra tilsvarende jobb i Carrier Commercial Refrigeration.

– Med Mats Ola på laget ønsker vi å styrke vår service, tilgjengelighet og aktivitet i Midt-Norge, sier avdelingsleder Arve Moksnes ved ABK avdeling Trondheim.

Knut Solseng 

Knut Solseng er utdannet kuldemontør og begynte som lærling Bodø Kjøl & Frys AS. Senere jobbet han i ABB Miljø AS før han startet for seg selv. Etter noen år solgte Knut firmaet sitt til GK hvor han selv ble teamleder for kuldeavdelingen. De siste årene har han jobbet i grossistbransjen hos Brødrene Dahl og Ahlsell. I ABK skal Knut jobbe med salg og prosjektering av alle typer varmepumper og kjølemaskiner samt tekniske sentraler, rør til vannbåren varme, viftekonvektorer og det som naturlig hører med. 

– Det betyr mye for oss i ABK å få Knut med på laget. Han har rett kompetanse og riktige egenskaper for å bidra til at vi og våre kunder i regionen skal lykkes fremover, sier regionsansvarlig Robert Moland.