Drev for kreditors regning i mange år

BERGEN: Mangfoldige private uttak, brudd på bokføringslov, regnskapslov, aksjelov og skattebetalingslov. Dette er noen av funnene til revisor i konkurssaken mot det bergenske selskapet Karce 1 AS, som tidligere het 123 Bad.

Published Last updated

– Dette er ikke hverdagskost, sier bobestyrer og advokat hos Simonsen Vogt Wiig, Bjørn Åge Hamre.

Skiller seg klart ut

I fjor sommer ble det åpnet konkurs i 123 Bad, men rett før konkursen endret selskapet navn til Karce 1 AS. I forkant av konkursen ble det gjennom BA kjent at selskapet hadde fått de utenlandske ansatte i selskapet til å jobbe gratis for seg, angivelig for å redde selskapet.

Advokaten til de ansatte beskriv i samme avis arbeidsforholdet som «grov utnyttelse». Gratisarbeid hjalp imidlertid ikke, og i fjor sommer ble det altså åpnet konkurs i selskapet. Statsautoriserte revisoren Roger Sleire har nå fullført sitt arbeid, og han har avdekket en rekke svært kritikkverdige forhold.

– Dette er en omfattende sak som skiller seg klart ut fra andre tilsvarende saker, sier Hamre.

Revisor ønsker ikke å kommentere saken, men skriver i sin rapport at «Det fremstår som om Frank Wiederstrøm (daglig leder i det konkursrammede selskapet, red. anm.) i stor grad har benyttet selskapets midler som sin private «kassekreditt».

1300 transaksjoner

Revisor skriver videre i sin rapport at det er avdekket ulovlige uttak og drift for kreditorenes regning i over fem år. Dette har tappet selskapet, blant annet ved at det også har blitt lånt ut midler til morselskap, morselskapets eier og dennes nærstående.

Samlet skal det i perioden ha blitt overført cirka 1,2 millioner kroner fra selskapets kontoer til eier og hans familie. Det som gjør saken ekstra spesiell er at selskapet etter konkursåpningen har mottatt midler fra Justisdepartementets garantiordning for bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Disse midlene ble ifølge BA blant annet brukt til å engasjere en borevisor som har gått ekstra grundig gjennom regnskapene til baderomsleverandøren. Han svarer altså med å slakte selskapet og slår fast at selskapet har vesentlige brudd på bokføringslov, regnskapslov, aksjelov og skattebetalingslov.

Dette underbygges av at det i perioden 2018 til 2020 er bokført over 1300 transaksjoner mellom styreleder og selskapet.

Krav på vel 6 millioner

I forbindelse med konkursen er det meldt inn krav på vel 6 millioner kroner. Den største kreditoren er Skatteetaten, men det er også en lang rekke private selskaper står på listen, også flere VVS-aktører og grossister. Det er imidlertid ikke penger i boet, så alt tyder altså på at kreditorene kan se langt etter pengene sine.

I rapporten fastslås det at «Selskapets ledelse burde meldt oppbud på et langt tidligere tidspunkt, eller sørget for tilstrekkelig tilførsel av ny kapital for å sikre forsvarlig drift.»

Den tidligere ledelsen i Karce 1 AS, som altså tidligere het 123 Bad, ønsker ikke å kommentere saken, men de avviser via sin advokat, Cathrine Carlsen-Raftevoll i Advokatfirmaet Raftevoll, at selskapet har drevet på kreditorenes regning i hele perioden fra 2014 til 2020. Boet har anmeldt forholdene og anmeldelsen er under behandling, opplyser bostyrer, noe som også bekreftes overfor BA.

Drives videre som før

Hos 123 Bad fortsetter imidlertid det meste tilsynelatende som om ingenting har skjedd. Kort tid før konkursåpningen i fjor sommer inngikk 123 Bad en avtale om salg av konseptet til selskapet Inex Maritime AS, som deretter skiftet navn til 123 Bad og Interiør AS.

Ny eier av selskapet er samboer til moren til daglig leder i det konkursslåtte selskapet. Nettsidene til 123 Bad er oppe og går og det samme er selskapets Facebook-side og når vi ringer til selskapet svarer de med «Velkommen til 123 Bad.

NemiTek har imidlertid ikke lyktes i å få en kommentar fra selskapets ledelse til denne artikkelen.

Powered by Labrador CMS