Guro-Angell-Gimse-Arendalsuka
NEDGANG: Statssekretær Guro Angell Gimse forteller om tall som viser nedgang i arbeidslivskriminaliteten.

Torpedoer banker håndverkere

Pilene peker nedover: Arbeidslivskriminaliteten på byggeplassene øker ikke lenger. Likevel opplever ansatte som tipser, torpedoer som kommer og banker dem opp.

55 prosent av alle akrim-tilsynene skjer i byggebransjen. – I fjor kontrollerte akrimsentrene 3600 arbeidsplasser. 1600 byggeplasser, forteller Guro Angell Gimse. Statssekretæren i Arbeids- og sosialdepartementet stilte opp for å støtte bransjesamarbeidet om seriøsitet i byggenæringen på Arendalsuka.

Riktig retning

– Vi har gjort en rekke tiltak. Pilene peker i riktig retning, og omfanget av arbeidslivskriminalitet ser ikke ut til å ha økt det siste året. Det betyr ikke at vi er i mål. Det er fortsatt behov for samarbeid og forebygging, sier Guro Angell Gimse, som selv har bakgrunn som politioverbetjent før hun ble politiker på heltid. Hun tar forbehold:

– Aktørene er kreative og tilpasser seg lovverket. Vi kan ikke vite om de har funnet et smutthull som gjør at vi ikke ser dem. Men omfanget ser ut til å ha gått ned, kontrollorganisasjonene er mer synlige enn før, og det er økt risiko for å bli oppdaget, fastslår hun.

snorklipping-arendalsuka
SNORKLIPPING: Guro Angell Gimse klippet snor for å markere ny satsing på seriøsitetsprosjektet i byggenæringen. Skattedirektør Hans Christian Holte (fra venstre), BNL-sjef Jon Sandnes og forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet holdt snoren. Sandnes prøvde å få kuttet den med tapetkniv, men den fikk han ikke med seg gjennom sikkerhetskontrollen på rådhuset i Arendal.

Samarbeid

BNL-sjef Jon Sandnes snakker om torsdagen som en gledesdag. Som en del av møtet om svart økonomi ble det snorklipping: Seriøsitetsprosjektet i byggenæringen gjenoppstår i ny drakt, innenfor Samarbeid mot svart økonomi. Sandnes er opptatt av at alle må rydde i eget bo og at også byggherrene må være med i kampen mot arbeidslivskriminaliteten.

Skattedirektør Hans Christian Holte fastslår at den reduserte arbeidslivskriminaliteten faller sammen med en periode der det offentlige har gjort gode tiltak. – Det løpende, operative samarbeidet i Akrim er viktig. Vi samarbeider tydeligere på offentlig side, sier han.

Bankes opp

Lars Mamen i Fair Play Bygg i Oslo fikk legge frem historiene som viser at det likevel er langt igjen. Han forteller om trusler og torpedoer – torpedoer som har banket opp arbeidstagere fordi de har gitt informasjon om ulovligheter, og trusler om at «familien i hjemlandet får lide hvis du tyster».

Mamen forteller om en rekke kriminelle metoder. Håndverkere som tror de skriver en avtale om ansettelse, men som i virkeligheten skriver under på papirene for å registrere firma. 

Kjente lovbrudd som lønn lavere enn minstelønn, fiktiv fakturering, hvitvasking, trygdesvindel og smugling av kontanter og dop. Det gjøres selv om statistikken viser at det gjøres sjeldnere enn før. For:

– Vi er verdensmester i tiltak, men vi får det ikke til, mener Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen.

– For oss som byggherre er det forskjell på å jobbe med en seriøs næring og å bekjempe kriminalitet.

Lars-Mamen-Arendalsuka
TRUSLER: Lars Mamen har erfaring med trusler og torpedoer mot håndverkere som tipser Fair Play Bygg.